Farimagsvej 22

Farimagsvej 22
28/8 2004 kl. 7.51 © pelo

bygget 1926 for amtsforvalter Bianco Boeck til bolig og amtsstue. En amtsstue blev bestyret af en amtsforvalter der sorterede under finansministeriet. Opgaven var at indkassere statsskatter, evt. indirekte gennem det kommunale skattevæsen, og at holde tilsyn med statsskove og evt. kgl. godser i amtsstuedistriktet, som ikke nødvendigvis faldt sammen med amtet. Ved kommunalreformen 1970 nedlagdes amtsstuedistrikterne.

Her på adressen lagde amtsforvalteren altså selv hus til embedet. 1928 købte staten huset.