Haandværkssvendenes Sygeforenings Stiftelse

Haandværksvendenes Sygeforenings Stiftelse, Farimagsvej 67
14/11 2001 kl. 15.17 © pelo

Farimagsvej 67, bygget 1894 som en gentagelse af Beværternes Stiftelse på Odinsvej fra året før. Bag stiftelsen og huset stod foreningen Nestved Svændes Styr, grundlagt 1839. Den iværksatte 1892 en indsamling, Næstved Kommune skænkede grunden. Huset med 8 toværelsers lejligheder, heraf to hele og to halve friboliger, blev taget i brug 1894.

Formålet var at holde medlemmerne fri af det hårde fattigvæsen. Foreningen var sent ude: 1891/92 begyndte den moderne sociallovgivning, der undtog stadig større grupper fra det hårde fattigvæsens ydmygende fattighjælpsvirkninger, først bestemte grupper af gamle, så syge gennem tilskud til sygekasser.

Nestved Svændes Styr findes endnu, men 1973-74 solgte det huset til Næstved Kommune der bruger det til almindelig boligudlejning.

Farimagsvej 67
14/11 2001 kl. 15.18 © pelo