Middelalderrådhus, Sct. Peders Kirkeplads 5
25/3 2005 kl. 12.20 © pelo

Middelalderrådhus

Sct. Peders Kirkeplads 5. Kernen er en munkestenslænge fra midt i 1400-tallet i en etage med kamtakgavle. Den blev o. 1500 forhøjet med en etage og forlænget og udvidet med portfløjen her mod torvet. I 1800-tallet stod huset gult overkalket som det stadig ses til gården, og med firkantede vinduer, som det ses på et maleri fra ca. 1825, senere i århundredet også med firkantet port og læsseluge i gavlens tagetage. Det blev der rådet bod på ved en restaureringer 1894 og 1965

Det er landets eneste helt bevarede rådhus fra middelalderen. Det afløste et ældre på Kirkepladsens vestside, antagelig nu under Vinhuset, måske fra opførelsen, i hvert fald senest 1505. Det var også ting- og arresthus. Helt kardemommebysk opregner folketællingerne en husstand bestående af politibetjenten med familie, tyende og arrestanter. Det flyttede 1857 til Bindesbølls Råd-, Ting- og Arresthus på Hjultorv. Huset her har siden været brugt til skiftende formål:

Middelalderrådhus, østfacade
27/8 2001 kl. 13.56 © pelo

gården er tilgængelig i kirkekontorets åbningstid

Middelalderrådhus, nordgavl
7/6 2007 kl. 17.42 © pelo

nordgavl

mod gården Axeltorv 7, Kirkestræde 1

Dobbeltblændingen i midten markerer gavlens højde før huset blev forhøjet o. eller kort efter 1500.

Hvad skulle rådhuset med sådan en fin blændingsgavl ud mod en snæver og mørk gård? Omgivelserne var anderledes i 1400- og 1500-årene. Dengang stod gavlen frit ud mod gråbrødrenes kirkegård.