Det Gule Pakhus

Det Gule Pakhus
2/6 2004 kl. 19.49 © pelo

Havnen 2-12, et minde om kornhandelstiden,, bygget 1841 Næstveds første moderne kornmagasin i grundmur (de små flensborgsten), portrum og den lave længes bagside dog i bindingsværk; istandsat 1980-82 for Næstved Kommune der også 2005 frilagde bindingsværket i portrummet (bag den røde dobbeltport) som blev åbnet med glasfacader.

Bygherre var købmand H. Ferdinand Olivarius* hvis købmandsgård lå i Ringstedgade, nu nr. 11, men for længst er revet ned. Han sikrede sig på forhånd finansielt ved 1840 at indgå en lejekontrakt med told- og konsumptionsinspektør Fanøe som repræsentant for Generaltoldkammeret og dermed Kommercekollegiet. Toldvæsnet havde fra ca. den tid kun et lille Toldopsynshuus ved kajen bagude på havnepladsen. Olivarius forpligtede sig nu til her at byggee et kornmagasin og udleje underste etage til toldvæsenet 1859 var der stadig Toldcomtoir i den nordlige ende af den høje længe (nærmest, t.v.).

I det dobbelte forhus havde Olivarius magasin, på pladsen bagved tømmerlager. 1859-60 trak Olivarius sig tilbage og satte sine ejendomme til salg, også pakhuset her. 1865 overtog købmand F.E. Sander*. Han brugte den høje længe til kontor, pakhus og kornmagasin, den lave til pakhus og magasin; i den nu forsvundne sidelænge var der værelser, kamre og køkken. Noget toldkontor nævnes ikke længere her, kun det diminutive Toldcontoir på kajen.

Pakhuset gik i arv til Sanders søn der ikke var købmand, men farmaceut. Han lejede det ud, i de første årtier af 1900-tallet Valdemar Huus*. 1925 overtog Wilh. Smith forretningen, 1928 købte han pakhuset af Sander jr. Han havde korntørringsanlæg i det.

Beliggenheden ved pram- og skudehavnens kaj blev mindre interessant da den nye havn åbnede 1937. Wilh. Smith A/S byggede nye pakhuse og siloer dér. Da firmaet i begyndelsen af 1970'erne skaffede sig af med sine forældede bygninger, overtog Næstved Kommune det forfaldne pakhus.

ombygget 2015
2015 © BoligMægler Næstved

ombygget 2014-15 til 9 ejerlejligheder.

Det Gule Pakhus
2/6 2004 kl. 19.55 © pelo

Somme tider hører jeg folk beklage at pakhuset har moderne termovinduer med store glasflader, ikke sprossevinduer. Det skyldes vist en misforståelse. Oprindelig havde den tids kornmagasiner slet ikke ruder, kun skodder der stod åbne i godt vejr. Gennemtrækken tørrede kornet, evt. suppleret af folk der kastede det rundt i vinden. De store ubrudte lysninger kommer tæt på det oprindelige udtryk.

Det Gule Pakhus
16/9 2008 kl. 12.13 © pelo