Herman A. Kähler

Herman A. Kähler, Kählersbakken 5
20/8 2002 kl. 18.34 © pelo

Kählersbakken 5. De nuværende huse er fra 1877/80-1947. Bygningshistorien er svær at overskue i detaljer, komplekset har omfattet flere værksteder, lagerbygninger og skure, som nu er nedrevet eller gået til ved de brande, der let hærger keramiske værksteder, her i 1877, 1913, 1936 og 1984.

Kählers Værk eller Kählers keramiske Fabrik er fra 1839. Da overtog den holstenske ovn- og pottemager Herman Joachim Kähler* Johan Martin Baades pottemageri, Kindhestegade 6,. 1872 deltes værkstedet mellem sønnerne Herman August*, der som lerbrænder skulle fortsætte ovnproduktionen, mens lillebror Carl Frederik* drev pottemageriet videre. Herman August byggede sit nyt værk her ude på den fjerne side af Sandbjerget, på Engelsømarken, kaldet Skidteparken, fordi området blev brugt som losseplads. Men det var også tæt ved den nyanlagte jernbane. Her var han i gang med en mere alsidig produktion fra 1875, mens lillebroderen gradvis flyttede til København. 1897 var der o. 5 mand i arbejde på værket her.

1901 indtrådte 3. generation, sønnen Herman H. C. Kähler (1876 - 1940), i virksomheden, der 1913 omdannedes til aktieselskabet Herman A. Kähler. 1940 overtog 4. generation, brødrene Herman J. (1904-92) og Nils J. Kähler (1906-79) driften. I gode perioder beskæftigede de mellem 30 og 40 personer.

1974 afhændede familien aktierne i. Det ny- eller genetablerede Kähler Design købte bygningerne 2014 og satte dem i stand -2016 med kontorer og udstilling. Et besøg værd.

1908 blev en række keramiske arbejder indmuret i facaden. De er værd at kigge nærmere på. her et eksempel:

Karl Hansen Reistrup

Dyrene går ud af Arken
13/2 2002 kl. 15.44 © pelo

blev kunstnerisk leder 1888. Han tegnede i høj grad værkstedet og dets medvirken ved en række store internationale udstillinger, mest spektakulære verdensudstillingerne i Paris 1889 (den med Eiffeltårnet som vartegn) og 1900. Her hans keramikrelief Dyrene går ud af Arken, 1894. Det var med på flere udstillinger, bl.a. Den Store Nordiske Udstilling i Stockholm 1897, hvor det fik meget ros, og Verdensudstillingen i Glasgow 1901, hvor det blev solgt. Denne version blev som de omkringsiddende opsat over den nye butik i 1908.