Kanalgården

Kanalgården
22/3 2002 kl. 9.25, © pelo

Havnegade 50, tidl. Gallemarksvej 89, bygget 1882-83 for Næstved Kommune som fattiggård. Baghuset i 2 etager der anes t.v., var en forhøjelse af et tidlige baghus 1937 for Præstø Amt. Det blev revet ned i sommeren 2007 for ejendomsselskabet Nordicom.

Indtil huset her stod færdigt, var Næstveds fattiggård Helligåndshuset som vi ser senere på turen. 1870 hørte 110 personer under det kommunale fattigvæsen. Heraf boede ca. 30 i Helligåndshuset. Fattigvæsnet rådede også over to huse i Møllegade og et i Bredstræde. Byrådets forberedelser til en ny fattiggård går tilbage til 1873. Især medlemmerne Chr. Petersen og H. Bischoff, begge malermestre, var aktive. 1880 formulerede førstnævnte opgaven:

Den nye bygning bør indrettes således, at hvert køn kan adskilles, og at der desuden for gamle og svagelige og tillige agtværdige folk bliver særlige værelser, hvor de kan leve sammen. Endvidere skal der være 2 à 3 lokaler for børn, og endelig de fornødne sygestuer, badekamre m.v., beboelse for opsynsmanden osv.

Næstved Tidende beskrev husets indretning 31/7 1883:

... Vi see saaledes med stor Tilfredshed, at der er 5 Værelser, beregnet til at huse skikkelige Ægtefolk, for hvem det ellers er en sørgelig Lod, efter at have tilbragt et heelt Liv sammen, at skulle finde sig i den Adskillelse, som det jo ellers maa siges at være nødvendig at indføre mellem de 2 Kjøn. Paa Fattiggaarden er den Adskillelse gjennemført særdeles praktisk; de mandlige Lemmer have 2 Soveværelser, de kvindelige 2, alle med vel gjennemført Ventilation. Tillige har hvert Kjøn sin Spise- og Arbeidsstue ... I Midten af Bygningen ligger Bestyrerens Bolig, 3 Værelser ... ved hvert Hjørne ligger der en Sygeafdeling, et for hvert Kjøn ...

1905 indlagdes vand og gas, 1929 el og wc. Endnu 1916 kaldtes institutionen Fattiggaarden, men fra hen ved 1920 Forsørgelsesanstalten.

Huset rummede også kommunalt hospital - Næstved Kommune skulle betale for indlæggelser på Præstø Amts Sygehus. 1898 var her plads til 80 lemmer og 24 patienter. Så mange var her vist i almindelighed ikke; iflg. folketællingerne:

Omkr. 1921-30 var her også husvildebolig, gennemgående for 1-3 arbejderfamilier - 1925 havde en af dem husassistent

Efter socialreformen 1933 ombyggedes det gamle baghus bagtil til arbejdsanstalt. Samtidig ombyggedes forsørgelsesanstalten i forhuset her. Hele ombygningen blev indviet 15/11 1937.

1970 gik institutionen over til Storstrøms amtskommune. 1976 reformulerede bistandsloven klientellet: personer, der er hjemløse eller ikke kan tilvænne sig det almindelige samfundsliv.

Med kommunalreformen 2007 gik bygningerne tilbage til Næstved Kommune der hele tiden har ejet grunden. Kommunen lukkede forsorgshjemmet, genhusede klienterne midlertidigt og solgte ejendommen til Nordicom.

Kanalgården
22/3 2002 kl. 9.28, © pelo