Kindhestegade 7

Kindhestegade 7
23/6 2010 kl. 17.26, © pelo

indtil mindst 1859/60 to ejendomme. T.v. anføres 1682 et tavlemuret bindingsværkshus af samme omrids som forfaldent. 1736 indgår det i nabohuset t.v. 1761-1827 optræder det igen selvstændigt, vel istandsat eller genopbygget. Det blev ændret til grundmur 1859/60 for smedemester Blum*.

Huset t.h., 8 fag, kan følges tilbage til 1736 men 1981 blev det revet ned og erstattet af denne kulisse der skjuler en overdækket parkering med udnyttet loft. Baghusene i bindingsværk kan med mindre ændringer følges tilbage til 1736.

Husene er erklæret bevaringsværdige men er ikke fredede. Bevaring synes nu sikret: 2005 blev gården udstykket i til tre boliger og fælleshus. 2007-08 fik begge forhuse kviste ved ing. Hans Fossing Nielsen.

Her var smedje 1/11 1834 til op imod 2005:

Smedefamilien boede mest i sidehuset og lejede forhusene ud

at undgå fattighjælp

1860 flyttede skræddermester Ludvig Harboe Birkedahl hertil fra nr. 13. 1870 var han 49, fru Marie f. Kruse 38, der var 5 børn i alderen 1-12 år, men intet personale. 1874 averterede han efter 2 svende. 1878 døde han, 57 år gammel. Inserat i Næstved Avis 15/7:

Ved Skrædermester Birkedahls Død er hans Familie efterladt i trange Kaar. Da denne agtede Medborgers bratte Død har vakt almindelig Deeltagelse, haabe vi, at der vil findes Beredvillighed til at bidrage til at hjælpe Enken og de uforsørgede Børn ud over den første Tids trykkende Stilling ...
A.C. Bang. F. Hansen. F.E. Sander.

Og 20/7:

Til Skrædermester Birkedahls Efterladte er endvidere modtaget: Muurmester Sauer 10 Kr., C.L.S. 5 Kr. ... Med sidstanmeldte 354 Kr. Ialt 404 Kr.
A.C. Bang. F. Hansen. F.E. Sander.

Fattighjælp havde hårde virkninger som borgerne ikke gerne så deres egne ramt af. I dette tilfælde synes den hurtige private nødhjælp at have virket; avisen 27/7:

Den 1ste September agter jeg i Forening med min Datter at paabegynde en Skole for mindre Børn ...
Marie Birkedahl.

1880 boede lærerinde Marie Birkedahl her stadig.