Oberst Schwanes Gård

Kirkestræde 3, Sct. Peders Kirkeplads 3
24/6 2007 kl. 17.11 © pelo

Kirkestræde 3, Sct. Peders Kirkeplads 3, opkaldt efter den ældste kendte beboer. Navnet blev lanceret 1980 af ejeren, manufakturhandler Erik Andersen; det er aldrig rigtig slået an.

Det ældste parti, de fem fag t.h., er if. porthammeren fra 1606. Det blev kort efter, eller i hvert fald før 1682, forlænget med 6 fag og gavlen mod Kirkestræde. Det er sværere at aldersbestemme længen mod Kirkestræde. Gavlen mod Kirkestræde stod endnu o. 1870 i bindingsværk, men blev o. 1900 grundmuret. Kirkestræde 3 (t.v.) blev restaureret 1884-85, gården blev fredet 1919, Kirkepladsen 3 (t.h.) blev restaureret 1945 og 2002-05.

Det har fra begyndelsen været en statelig gård. Den første kendte ejer, men ikke nødvendigvis beboer, er rådmand Hinrich Lafrendtzen (o. 1682). De flg. ejere boede også i gården: nævnte oberst Schwane (o. 1736-41), hans enke (o. 1753-61), så postmester Mathias Schwartz ca. 1765 - død 1800 hvorved huset også blev posthus i de år, derefter hans enke (o. 1801).

tidl. facade
16/4 2004 kl. 17.16 © pelo
Kirkestræde 3
7/8 2005 kl. 17.01 © pelo

som facaden så ud umiddelbart før restaurering

nyrestaureret facade: nyt bindingsværk med genanvendelse af knægte og mønsterbånd

Kirkestræde 3
29/8 2001 kl. 17.43 © pelo

Gavlen er trods sit biedermeier-præg fra hen ved 1900, indtil da stod den i bindingsværk.

Sct. Peders Kirkeplads 3

Sct. Peders Kirkeplads 3
24/6 2007 kl. 17.10 © pelo

Restaureringen 1945 fjernede en høj smal butiksrude i den venstre del og en dør i den højre (placeringen ses stadig) og rekonstruerede porten helt t.h.

Sct. Peders Kirkeplads 3
16/11 2001 kl. 11.02 © pelo
Sct. Peders Kirkeplads 3
16/11 2001 kl. 11.03 © pelo

 

Sammenbygningen mellem den ældste del fra 1606 (t.h.) og den lidt yngre del (t.v.)

Sct. Peders Kirkeplads 3
7/9 2002 kl. 15.08 © pelo
Sct. Peders Kirkeplads 3
16/11 2001 kl. 11.04 © pelo

MDCVI = 1606

Sct. Peders Kirkeplads 3
8/9 2002 kl. 11.37 © pelo