Købmagergade 6

Købmagergade 6
16/4 2007 kl. 8.34, © pelo

1623 nævnes her Jens Judes gård der vender ud til almindelig Bys Stræde og til Møntergaarden, hhv. Købmagergade og Kompagnihuset. Bygningerne beskrives første gang 1682: En lille trelænget (nu tolænget) gård. Forhuset her var i 7 fag bindingsværk med udmurede tavl som det nu igen ses i kvist og gavl, i 2 etager på kampestenssokkel med delvis kælder. Førstesalen blev som flere steder taget ned omkr. 1700. Den blev erstattet af en frontispice som den nuværende kvist. Sådan stod det stadig ved midten af det 1800-tallet, som det kan ses af en akvarel af arkitekt J.G. Kretz fra 1848 og en tegning fra 1868 (nedenfor). Ved en ombygning 1874 ved tømrermester Hoffmann og murermester Meyer blev facaden mod Købmagergade grundmuret uden på bindingsværket, så at frontispicen blev til kvist, men resten forblev bindingsværk. Kvisten blev senere ændret til en flad og bred taskekvist.

Huset blev smukt restaureret 2000-2004 af ejerne hvorved kvisten også blev genskabt.

Beboerne, som regel også ejere, har mest været håndværkere.

Johanne Hansdatter var født ca. 1805 i Allerslev ovre syd for Præstø. Ca. 1836 gifter hun sig med den 10 år ældre brygger Peter Petersen der drev bryggeri for frk. von Kaas nede ved havnen. Ved samme tid gør han sig selvstændig henne i Købmagergade 14, 1841/42 køber han hjørnegården her. 1845 boede han her, 49 år gammel, med konen Johanne Hansdatter, 39, og tjenestepige. Johanne har født 6 børn med regelmæssigt 2 års mellemrum, nu 1-11 år gamle. Manden dør ca. 1846. Hun arver gården og gifter sig hurtigt igen med den ca. 12 år yngre korporal Jørgen Petersen der nedsætter sig som værtshusholder i huset. 1850 har ikke længere tjenestepige. Han forsvinder ud af historien ca. 1858, hun driver beværtningen videre indtil hun sælger gården 1860. 1870 bor hun stadig i gården, nu i sidehuset som logerende hos slagter Striboldt.

1868

Købmagergade 6, 1868
1868, ukendt kunstner

1838 beskrev mægler Søren Knæckenborg* gården i en salgsannonce: .. bestaaer af: a) 1 med Qvist forsynet Længe til Gaden paa 7 Fag, hvori der ere 4 Værelser og under samme en god Kjelder. b) 1 Side;længe til Compagnistræde paa 5 Fag indrettet til Kjøkken, Spisekammer, Bagerie, Tørv- og Brændehus. I Gaarden er en stensat Brønd med godt Vand og ved samme en liden Kjøkkenhauge. Bygningerne ere saavel indvendig som udentil for ganske nylig satte i god Stand (NU 16/3).

Købmagergade 6, gavl
6/8 2009 kl. 15.43, © pelo

bindingsværksgavl

Bindingsværket kunne skimtes gennem gavlens overpudsning (foto nedenfor) indtil frilægning og oppudsning af tavl 2009-10. Under istandsættelsen sås udmuring med munkesten og flensborgsten.