Kompagnihuset

Kompagnihuset, gavl mod Suså og facade mod Møntergade
10/3 2007 kl. 12.27, © pelo

bygget 1493 eller kort efter som gildeshus, det eneste bevarede i Norden. Et gilde var en sammenslutning af købmænd. Kaldes også fejlagtigt Møntergården på grund af forveksling med Erik af Pommerns møntsted i Næstved. Det korrekte, men sjældent brugte navn er Peblingehuset eller Peblingegildets Hus efter det middelalderlige handelsgilde, der vel brugte huset til både oplagring og møder.

Gavlene har sikkert oprindelig haft kamtakker. De blev nedtaget senere, sandsynligvis ca. 1750. Taget har haft et varierende antal kviste.

Senest 1568 ejede Sct. Peders Kirke huset. Kirken udlejede de tre boder i den høje kælder og brugte hovedetagen til oplagring af f.eks. byggematerialer. 1622 foranstaltede kirken syn og taksation af det gamle forfaldne Stenhus i Aastrædet, som kaldtes Peblingehuset, og hvoraf der aarligt svares Jordskyld eller Husleje til Sct. Peders Kirke, med henblik på salg. Bytinget 4. nov. 1622 fastslog at huset var så brøstfældigt på Tømmer og Tag at man måtte frygte, at det snart ville falde ned, og at en køber måtte betale for en større istandsættelse før huset igen blev brugbart.

Det gjorde borgmester Hans Duffrich der 1623 købte huset på vegne af Christian 4.'s spanske kompagni, deraf dets nuværende navn. Siden har det bl.a. været magasin for skiftende storkøbmænd.

Midt i 1920'erne ville Næstved Kommune rive huset ned. I stedet blev det restaureret 1926-30 for Foreningen til gamle Bygningers Bevaring i samarbejde med Statens særlige Bygningssyn.

1929 - mindst 1938 blev huset brugt som husflidsskole. 1943 købte Næstved Diskontobank huset og brugte det efter istandsættelse til møder, repræsentative formål og udlån til foreninger. Men forfaldet satte ind igen: Huset tåler ikke vedvarende opvarmning, og når det ikke var i brug blev det udsat for hærværk. 1982 solgte banken huset for 1 kr. til Næstved Nostalgiske Selskab, netop dannet med det formål at restaurere Kompagnihuset. Det gennemførtes 1983-85. Siden er der udlejningslokale til møder og festlige lejligheder.

Bindingsværkstilbygningen bagest t.h., Fæhuset, nævnes i sin nuværende form første gang 1761 og er dendrokronologisk og byggeteknisk dateret til ca. 1750. Den havde en mindre forgænger fra 1600-tallet.

Kompagnihuset, gavl mod Suså
30/4 2004 kl. 17.27, © pelo
Kompagnihuset
30/4 2004 kl. 17.26, © pelo
Kompagnihuset, facade mod Kompagnistræde
24/8 2006 kl. 16.53, © pelo

1568 omtales tre Boder mod Åstrædet ... øde og nedfaldne. Boder var minde lejeboliger. 1682 nævnes 3 Kældre.