Kvægtorvet

Kvægtorvet, Farimagsvej 8
15/4 2006 kl. 14.46 © pelo

Farimagsvej 8, bygget 1914 for krigsministeriet som militær administrationsbygning til 25. og 26. fodfolksbataljon

De to fodfolksbataljoner blev stationeret i Næstved april 1913. Her i huset boede en stabssergent med familie. Mandskabet blev indkvarteret i private småkaserner. Forsvarsordningen 1922 afmilitariserede næsten byen; 1923 forsvandt ikke bare 4. Dragonregiment, men også fodfolket.

13/1 1923 stiftedes aktieselskabet Næstved Kvægtorv og offentlige Slagtehuse. Selskabet havde sikret sig opbakning i byrådet med en vedtagelse 11/12 1922: Byraadet vil være villig til at ændre Byens Sundhedsvedtægt saaledes, at Slagtning af Kreaturer skal foregaa i det offentlige Slagtehus, som opføres i Forbindelse med Eksportmarkedet, ligesom Kødkontrollen henflyttes hertil, eventuelt at der ogsaa installeres Mælkekontrolstation. Fra banegårdsterrænet overfor førtes to jernbanespor ind til virksomheden. Kvægtorvsrestaurationen åbnede i stueetagen.

Produktionen ophørte i sommeren 1974, aktieselskabet opløste sig selv 1976. 1979 overtog Næstved Kommune ejendommen. 1982 blev resterne af slagtehus m.m. nedrevet og erstattet med en parkeringsplads.

Kvægtorvet
13/11 2001 kl. 13.23 © pelo

facade mod Kvægtorvet

Kvægtorvet
9/6 2002 kl. 18.34 © pelo

gavl mod Farimagsvej