Møllegade 4

Møllegade 4
11/9 2006 kl. 12.11 © pelo

Vægterhuset. Et notat fra Fredningsstyrelsen 1985 fører det tilbage til 1600-tallet. Beskrivelsen i grundtaksationen 1682 passer da også med det nuværende hus, 6 fag, tavlemuret til gaden, klinet til gården, blot havde det dengang 2 loft (etager). Brandtaksationen 1736 omtaler allerede huset som ganske gammel bygning og tildels forfalden. Det blev der rettet op på senere i århundredet, men samtidig, mellem 1761 og 1781, mistede det overetagen, som det skete med så mange af byens huse ved den tid. 1918-44 var huset fredet. På et foto fra begyndelsen af 1930'erne har huset ikke kviste. 1977 istandsatte ejeren tømrermester Frede Knudsen det gennemgribende med udskiftning af bindingsværket. Den lille trætrappe op til gadedøren ses også på gamle fotos af andre småhuse i Møllegade og byen i øvrigt.

Dokumenterne omtaler det som hus, ikke gård: Der har aldrig været side- eller baghus. Det er typisk for småhusene i Møllegade. Også at det for det meste ikke var ejer-, men lejebolig. Beboerne var typisk små håndværksmestre.

Vægterhuset har navn efter vægter Peder Andersen (1836 - 1917) der boede her o. 1901-16. Næstveds korps af vægtere, i 1913 4 mand, blev 1919/20 erstattet af politibetjente; kommunen tildelte Vægterne et Gratiale en Gang for alle paa 200 Kr. hver ved deres Afgang (SS-D 23/3 1920).