Munkebo

Munkebo
6/8 2006 kl. 11.06, © pelo

Farimagsvej 52-54, bygget 1915-16 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal med U. Hansen-Reistrup*som konduktør for Næstved Kommune, udvidelser 1929-30, 1954-56 1986, modernisering 1995 og udvidelse 2007.

Bygget som Alderdomshjemmet, Farimagsvej med plads til knap 50 beboere, nu plejehjem og ældrecenter. 1973 skiftede det navn til Munkebo efter byrådsvedtagelse, angiveligt efter indstilling fra beboere og personale.

Alderdomsforsørgelsen under det gamle fattigvæsen var hård: Modtagelse af fattighjælp betød tab af borgelige rettigheder, evt. indflytning i fattighus eller central fattiggård, hvor mænd og kvinder adskiltes, også selv om de var gift, alternativt udlicitering til private. Ved Lov om Alderdomsforsorg 1891/92 blev gamle undtaget fra det hårde fattigvæsen med dets fattighjælpsvirkninger. Det var kommunernes opgave at realisere reformen. København kom først med Københavns Alderdomshjem 1901, fra 1919 De Gamles By. Lille Næstved indviede De gamles Hjem 1910. Næstved var sent ude.

Lovgivningen fortsatte med at gøre stadig større grupper til værdigt trængende, stort set afsluttet med Lov om Offentlig Forsorg, en del af Socialreformen 1933, og med at lade skønsprincippet afløse af retsprincippet, her er milepælene lovene om aldersrente 1922 og folkepension 1956. I takt hermed udvidedes Munkebo.

Munkebo
21/6 2002 kl. 9.43, © pelo

Stenhuggerarbejdet er udført af Valdemar Handberg. Arkitekt Tidemand-Dals hus er ganske vist historiserende, men han er uskyldig i den gotiske skrift over døren. Den er en overdrivelse fra tidligst 1973. Navnet er vel taget fra den nærliggende Munkebakken hvor der aldrig har været munke. Alt det munkeri er forloren romantik. Ophavsmand til "Munkebakken" skulle if. pålidelig kilde være lokalhistorikeren Rasmus Nielsen. Det tarvelige skilt er nu fjernet og har frilagt Tidemand-Dals og Handbergs indskrift ALDERDOMSHJEM.

Alderdomshjem

Alderdomshjem ml. 1916 og 1929
1920'erne, postkort, ukendt fotograf

før udvidelserne.

Munkebo
9/9 2004 kl. 16.17, © pelo

Fortidig omhu, bl.a. sålbænk af kobber med tunger.

Her boede også personale: plejehjemslederen, en god håndfuld husassistenter / stuepiger, 1 eller 2 kokkepiger, fra senest 1924 en sygeplejerske, fra 1941/42 en fyrbøder / varmemester. Frk. Ane Marie Hansen var køkkenleder 1919-, leder 1926-, først som økonoma, 1942/43 - 1958 bestyrerinde. Frk. Betty Fersbøl var sygeplejerske 1932/33 - mindst 1948.