Østergade 2, Riddergade 1

Østergade 2, Riddergade 1
20/7 2006 kl. 8.42, © pelo

bygget 1855/56 for kornhandler Hans Jacobsen*. 1867 havde forhuset 25 kakkelovne og 7 komfurer. Gården med pakhuset ved siden af (vi ser det om et øjeblik) og et pakhus i Alleen i Karrebæksminde var en af kornhandelstidens store forretninger. Her residerede købmænd og kornhandlere:

Storkøbmandens husstand kom aldrig til at fylde huset selv. Her boede gennemgående 4-6 husstande. 1884 - 1906 var der telegrafstation i Weekes tidligere lejlighed i stueetagen mod Riddergade.

Riddergade 1
20/6 2004 kl. 17.26, © pelo