Realskolen

Realskolen, Jernbanegade 12
31/5 2008 kl. 18.23, © pelo

Jernbanegade 12, bygget 1900-01 til afløsning for den gamle i Vinhusgade. Det var en betalingsskole. Fra begyndelsen var skolepengene 3 kr. pr. måned. Der var et antal fripladser. Som noget nyt fik også piger adgang. I de foregående år havde der været en særlige pigerealskole i Teknisk Skoles bygning (t.v.).

1909-53 var den vært for Næstved Handelsskole, der igen overtog huset som City-Afdeling i 1980'erne. Næstved Gymnasium havde lokaler her fra begyndelsen i 1943 indtil det kunne flytte i eget hus 10 år senere.

Her var kommunalt Jobcenter 2007-, flyttt til Rådmandshaven. 2020- indvendig ombygning til lejligheder for Boligselskabet Sjælland.

Realskolen, Jernbanegade 12
4/6 2008 kl. 18.33, © pelo

Næstveds byvåben kantet af ugler i Kählers* udførelse, monteret april 1901

Sydsjællands Social-Demokrat 13/4:

Skulde der ikke blive Plads til en Inskription, der jo passende kunne lyde:
OPFØRT ANNO 1901
FOR BAADE RIGES OG FATTIGES PENGE
MEN KUN TIL DE RIGES BØRN

Avisen skrev gennemgående Skolepaladset. Indvielsen kommenterede den sådan (4/9):

Saa staar Paladset altsaa færdigt, parat til i al sin Pragt at tage imod de riges Børn. I Dag og i Morgen har alle og enhver Lov til at komme og beskue det. Fra paa Fredag er der kun Adgang for Børn af de Forældre, der har mange Dalere paa Lommen ... de prægtige Klasseværelser, indrettet efter alle Pædagogikkens og Hygiejnens Forskrifter .. Varmeapparater med skinnede Messingdele ... Gymnastikhallen .. ved Siden af skulde der oprettes en Badeanstalt, hvor Børnene hver Dag kunde faa Bad ... Kommunen skal betale til hvert af de riges Børn, som nu skal have Husly i disse herlige Rum, 50-60 Kr. aarlig, medens man spiser de fattige Børn .. i de gamle Skoler af med ca. 30 Kr. ... det er skammeligt.

Kritikken forstummede hurtigt; endeligt med indvielsen af kommuneskolen.

Realskolen, Jernbanegade 12
11/5 2003 kl. 18.18, © pelo

Skolen var og blev en magtens bolig - det skulle der ikke herske tvivl om. Af samme grund valgte kommunen at udforme skolernes indgangspartier som alvorstunge kirkedøre. Sådan skriver Ning de Coninck-Smith i sin artikel om tidens københavnske skolebyggeri i værket Uden for murene, Kbh. 2002.

Realskolen, Jernbanegade 12
1/6 2002 kl. 18.16, © pelo
Realskolen, Jernbanegade 12
3/6 2008 kl. 18.52, © pelo