Det Røde Pakhus

Det Røde Pakhus, Riddergade 1
8/8 2009 kl. 17.18, © pelo

Riddergade 1A, et monument over korneksportens tid ca. 1840-75. Det er bygget 1845 i grundmur (de små flensborgsten) for kornhandler Hans Jacobsen* som del af købmandsgården ved siden af. Huset stod længe med lyse facader, men ved en istandsættelse 1958 for Wilh. Smith A/S blev det rødt. Det blev restaureret 1975-76 for den selvejende institution Det Røde Pakhus.

1902/03 installerede Næstved Diskontobank, et hydraulisk hejseværk. 1904 indrettede Valdemar Huus* Møllekværn, Valseværk og Kagebrækker, som drives ved mekanisk Kraft i huset, 1914 også et mekanisk foderblandingsanlæg. Wilh. Smith lejede det 1925 og købte det 1958. Da havde hans virksomhed allerede bygget moderne siloer og foderblandingsanlæg på den nye havn, Det Røde Pakhus var blevet utidssvarende; 1973 solgte Wilh. Smith A/S det til Sparekassen Bikuben. Året efter dannedes den selvejende institution Det Røde Pakhus. Den kunne efter en indsamling og offentlige tilskud købe og restaurere huset. Siden er her restaurant og selskabslokaler med skiftende indehavere.

Røde Pakhus
14/11 2001 15.59, © pelo
Det Røde Pakhus
14/9 2005 kl. 16.26, © pelo

Her var især korn. Købmanden købte det af godser og gårde, tørrede det efter behov og eksporterede det. Den store masse var byg, den store værdi hvede. Midt i 1870'erne kom internationalt prisfald på korn. Fra 80'erne vendte billedet: Købmanden importerede korn, senere også soja og gødning, og solgte det til godser og gårde der brugte kornet til foder.

Det Røde Pakhus
19/5 2003 kl. 17.04, © pelo
Det Røde Pakhus
17/7 2003 kl. 7.56, © pelo