Sanders Friboliger

Sanders Friboliger
20/11 2001 kl. 13.54 © pelo

Rådmandshaven 7, bygget 1877 (højre fløj mod gaden) og 1882 (venstre fløj) for købmand Sander der overdrog de først 4, så 8 lejligheder til Stiftelsen Sanders Friboliger (fundats 1877/78).

Huset er skåret over samme læst som tidens andre stiftelser - vi har set 2 -, bare rummeligere og med fine dørindfatninger. Adgangen var ad en smal passage fra Ringstedgade langs Sanders Kaserne.

1. etape var en markering af Sanders 25 års købmandsjubilæum; på selv festdagen 3/5 1878 overrakte borgmester Salicath ham den nu kgl. stadfæstede fundats. Heri udtrykte Sander ønsket om at knytte mit navn til Næstved Købstad ved et værk, som nu og i fremtiden kan komme dens indvånere til gode. Friboligerne var væsentligst for familier af handelsstanden, der har drevet købmandshandel i Præstø eller Sorø amters købstæder, eller mænd eller enker eller ugifte døtre af sådanne, men to lejligheder forbeholdtes familier af arbejderklassen, som ved familiefaderens længere tjeneste på ét sted og ved troskab, flid og påpasselighed, orden og ædruelighed har gjort sig værdig til påskønnelse.

Efter købmand Sanders død 1897 bestyredes stiftelsen af borgmesteren, sognepræsten og stifterens søn; sidstnævnte efter død 1947 erstattet af et medlem af byrådet. Hus og lejligheder blev renoveret 1991.

Sanders Friboliger
20/11 2001 kl. 13.53 © pelo