Rådmandshaven 1-5

Rådmandshaven 1-5, tidl. Sanders Kaserne
23/6 2006 kl. 20.57 © pelo

Rest af Sanders Kaserne, et trefløjet anlæg bygget 1877-78 for købmand F.E. Sander der havde sin købmandsgård overfor i Ringstedgade, til 4. dragonregiments 2. eskadron. Huset her var mandskabsfløj, stalden lå langs Ringstedgade, desuden var der en materielfløj mod Bryggergården, gårdspladsen var ride- og eksercerplads.

Efter at 4. dragonregiment var nedlagt 1923, overtog Wilhelm Smith samme år bygningerne. Fløjen her blev 1924 ombygget til fem boliger. I gården blev der samme år rutebilstation.til naboen Brdr. Andersen. Materialfløjen mod syd faldt 1991 ved ombygningen af Bryggergården, I 2000 var de to tilbageværende fløje truet af nedrivning som led i karreens omfattende byfornyelse. Efter folkeligt pres, bl.a. over 700 underskrifter, blev kun staldfløjen mod Ringstedgade revet ned 2001, og Næstved Kommune købte mandskabsfløjen her med henblik på videresalg og bevaring. Bevaringsfolk kunne glæde sig over at Sanders Kaserne blev reddet. Det blev den ikke.

Sanders Kaserne ca. 1900

Sanders Kaserne
1877-1923, postkort uden år, ukendt fotograf

4. dragonregiments 2. eskadron på ride- og eksercerpladsen.

Rådmandshaven 1-5

Rådmandshaven 1-5
21/10 2007 kl. 14.19 © pelo

2005/06 købte beboerne det som andelsboligforening. Den har gennemført en tiltrængt renovering.

Rådmandshaven 5
9/6 2006 kl. 17.34 © pelo

Den nu svært læselige advarsel på vestgavlen er fra den tid da huset var rutebilstation, 1924-51. Jernbanesporene til Maglemølle Papirfabrik og senere til havnen lå lige foran huset.