Skolen på Jernbanegade

Skolen på Jernbanegade
4/6 2009 kl. 7.09, © pelo

Jernbanegade 12, bygget 1911-12 for Næstved Kommune her ved siden af Realskolen (t.h.), som den delte skolegård med.

1903 havde rigsdagen vedtaget en ny skolelov der indførte den fireårige mellemskole som bindeled mellem grundskole og realskole eller gymnasium. 1910 vedtog byrådet Indførelsen af et fælles og fuldstændig gratis Skolevæsen ... fra 1. April 1911.

Sydsjællands Social-Demokrat ved indvielsen: Den ny Skolebygning som Led i det hidtilværende Skolekompleks i Jernbanegade kendetegner Socialdemokratiets Indflydelse i kommunal Henseende. Skellet mellem fattig og rig med Hensyn til det kommunale Skolevæsen er brudt. Fattigmandsbarnet og Børnene fra de mere velstillede Hjem sidder nu paa samme Skolebænk, modtager den samme Undervisning og leger i den samme Skolegaard, og netop saaledes bør det være. Socialdemokraterne havde forsonet sig endeligt med naboen Skolepaladset.

T.h. skolebestyrerboligen - i udgangspunktet del Realskolen. Her boede overlæreren (: skoleinspektøren). I skolen boede også folkebiblioteket fra grundlæggelsen i 1913.

Kommunen afviklede fra ca. 1990 gradvis skolen. 2020- ombygning til lejligheder for Boligselskabet Sjælland.

Skolen på Jernbanegade
25/5 2009 kl. 18.52, © pelo
Skolen på Jernbanegade
25/5 2009 kl. 18.53, © pelo

Billedhuggerarbejdet er udført af Vald. Handberg.

Skolen på Jernbanegade
5/4 2009 kl. 15.38, © pelo