Præstø Amts Sygehus

rest af det gamle sygehus
5/8 2002 kl. 11.26 © pelo

Rest af det første sygehus, bygget 1816-17. 1894 blev det mest af huset revet ned til fordel for Afd. C, nu afd. 16 (t.v.), kun disse to nordligste fag blev stående som bolig for sygehusinspektøren.

det første amtssygehus

det første amtssygehus
ml. 1868 og 1894

Huset afløste det middelalderlige Helligåndshus. 1838 beskrev M.A. Goldschmidt sygehuset i sit Nestved Ugeblad eller Præstø Amts Tidende: I Sygehuset, der er en stor grundmuret Bygning, findes 3 Stuer med 18 Senge for Mandfolk, 1 Stue med 6 Senge for Fruentimmer og 3 Daarekister ... Folk af den mere dannede Klasse tage kun i yderste Nødstilfælde deres Tilflugt dertil ... mangler Stiftelsen en Badeindretning (17/4).

Kostreglement 1817, fuldkost: Om morgenen 3/4 pot mælk med vand, et stykke rundtenombrød og 1½ lod smør. Til middag en pot kødsuppe med bygmelsboller, kartofler, rødder og grønt - alt efter årstiden - 10 lod rent kød uden sener og ben, dertil regnes 20 lod råt kød. Af kartofler regnedes 1/32 skæppe. NB. Når oksekød er vanskeligt og næsten ikke at bekomme, kan også en gang imellem gives grynsuppe - smagelig tillavet. Til aften 3/4 pot byggryns grød og 1 pægl øl hvortil regnes ½ pægl byggryn. 3/4 pot øl til drik om dagen. Det lader sig ikke nøjagtig bestemme, hvor meget rugbrød en, som ligger på fuldkost, behøver: men ½ pund til frokost og lige så meget til aften - det er 1 pund brød om dagen, synes tilstrækkeligt. Hans majestæt kong Frederik 6. fik det læst op og udtalte sin allerhøjeste tilfredshed.

1882 blev de kirurgiske patienter flyttet til den nye Afdeling A (senere Afdeling 16B). 1894 blev det meste af huset revet ned til fordel for et nyt epidemisygehus.