Råd-, Ting- og Arresthus

Råd-, Ting- og Arresthus, Hjultorv 2
10/4 2009 kl. 16.38, © pelo

Hjultorv 2 og Ramsherred 2 (t.v.)

Næstveds andet endnu stående rådhus, afløste det middelalderlige på Kirkepladsen, og afløstes 1940 afdet nye i Teatergade. Efter justitsens udflytning til den tidligere Gardehusarkaserne er her stadig arresthus (t.v.). Først rummede huset også politistation, men den funktion udskiltes 1919 i henhold til retsplejereformen samme år.

Tinghus
24/6 2007 kl. 17.07, © pelo

Facaden er ikke symmetrisk omkring indgangen, utraditionelt, især for et magtens hus.

Raadstue-Pissoiret var fra 1898/99 bag pårten t.h., 1931- nødtørftsanstalt med bladudsalg, Raadhuskiosken, der if. Næstved Tidende også skal virke som en slags oplysningsbureau for byens gæster. Den gik ud af drift o. 1970 og blev sløjfet 1975 hvorefter porten blev lukket af.

Tinghus
16/4 2004 kl. 17.12, © pelo

Bindesbølls oprindelige nygotiske dør er bevaret. Våbenskjoldene er udført af Erik Hemmingsen og opsat ved ombygningen 1937-38.

Tinghus
27/5 2002 kl. 18.10, © pelo

Kvistene blev genskabt 1997-98, lidt større end de originale, efter forarbejde på Næstved Tekniske Skole

Tinghus
18/5 2002 kl. 8.13, © pelo

gavl mod Ramsherred