Tvangsarbejdsanstalt

Tvangsarbejdsanstalt
11/9 2006 kl. 12.39 © pelo

Ringstedgade 33, bygget 1867-68 for Præstø Amt, udbygget 1884 og 1897. 1937-38 lod amtet den om- og udbygge til sygeplejebolig.

Fra 1866 kunne tiggere og omstrejfere idømmes tvangsarbejde. Ved åbningen af anstalten her skrev Næstved Avis (24/10 1868):

1870 husede anstalten 7 arbejdslemmer, 1880 13 arbejdslemmer. Efter udvidelserne kunne anstalten rumme 26 mænd og 10 kvinder. Her var jævnthen ca. 30, i 1920'erne noget færre. Fra hen ved 1900 skelnedes mellem indsatte i strafafdelingen, tvangsfanger, som der var flest af, og arbejdslemmer. Aldersfordelingen var bred, 1880 18-76 år. Mandfolk og Fruentimmere blev holdt adskilt, også gården var delt af en mur. Men det store flertal var mænd, mest enlige ufaglærte.

Produkterne blev afsat i større partier ved auktion eller direkte til byens købmænd.

Tvangsarbejde i sin gamle form blev afskaffet med Zahles nye straffelov 1930, men videreførtes i amtsligt regi, i Næstved i en tilbygning til Kanalgården.

Funktionærboligen blev indrettet til 81, fortrinsvis sygeplejersker. Næstved Tidende 9/3 1938: Faar Sygeplejerskerne paa Sygehuset Ret til at indgå Ægteskab? Avisen bragte ikke svaret, men mon ikke de gjorde ...