Vaabenbrødrenes Stiftelse

Vaabenbrødrenes Stiftelse
6/6 2008 kl. 19.15, © pelo

Jernbanegade 14A-C, bygget 1876 for Vaabenbrødrenes Byggefond i Næstved I udgangspunktet 18 små lejligheder: 2 i kælder, 8 i stuen og 8 på 1. sal.

Veteranerne fra treårskrigen skulle ikke gerne ende under det hårde fattigvæsen. Derfor grundlagde de deres foreninger, Vaabenbrødreafdelingen i Næstved 1862. Formålet var at støtte trængende og syge våbenbrødre, at give dem en hæderlig begravelse, når de have udstridt, og at hjælpe deres enker. Den anden slesvigske krig 1864 gjorde dette endnu mere påtrængende. 1870 dannedes stiftelsen der skulle skabe en byggefond til rejsning af en fribolig for våbenbrødre og enker efter disse.

Næstved Avis 10/10 1876:

Huset havde fra begyndelsen egen brønd, 1888 indlagdes rindende vand i alle lejligheder, 1919 indlagdes elektrisk lys, 1937 wc

Behovet viste sig mindre end forventet, og veteranerne døde ud. 1913 udvidedes kredsen med efterkommere. Endnu ved midten af 1970'erne havde Vaabenbrødrene i Næstved mere end 100 medlemmer, foreningen eksisterer endnu. 1974 gav kommunen tilladelse til at nedlægge ledige stuelejligheder. 1976 solgte man huset til et konsortium, fundatsen bortfaldt året efter, stueetagen ombyggedes til erhvervslejemål.

Vaabenbrødrenes Stiftelse
6/6 2008 kl. 19.16, © pelo
Vaabenbrødrenes Stiftelse
6/6 2008 kl. 19.16, © pelo
Vaabenbrødrenes Stiftelse, rigsvåben
6/6 2008 kl. 19.11, © pelo