Vinhuset

Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 4
18/5 2002 kl. 8.10 © pelo

Sct. Peders Kirkeplads 4, hjørnet af Vinhusgade (t.h.)

Skinnet bedrager, på den fine måde:

Vinhusets tredelte facade genspejler nogenlunde ejendommens tidligere opdeling. Endnu 1682 var her tre ejendomme. I midten lå Næstveds rådhus og byting indtil ca. 1505, da det flyttede hen til kirkegårdens nordside.

Her har været gjæstgiveri siden 1778.

Sydfløjen er bygget som posthus med lejlighed til postmesterfamilien. Gæstgiver Næsted* var bygherre, men opførelsen finansieredes med et lån på 4.000 rdl. af Befordringsvæsnets Fond og en årlig leje af 350 rdl. 1921 flyttede posthuset til sit nybyggede hus på Banegårdspladsen.

Hotel Vinhuset
21/5 2005 kl. 10.49 © pelo

hoveddør

Ved en omfattende restaurering og modernisering 1934 fik hotellet ny indgang, der hvor før porten havde været. Der blev åbnet en ny port længere til venstre.

Døren og især baldakinen over den, tegnet 1934 af arkitekt Urban Hansen-Reistrup hvis kærlighed til kobber får frit løb her, er typisk 30'er-design af den avancerede og eksklusive slags. Arkitekten plejede at lade kobbersmed Rasmussen udføre den slags.

Vinhuset
21/5 2002 kl. 10.50 © pelo

1778
Handled jeg med Vin
og det var alt.
Men da blev jeg Hotel
og siden Vinhuset kaldt.

Tavlen er af bronze med forgyldning i dårlig stand. Jeg har ikke kunnet finde en datering, men bedømt ud fra skriftsnit, stavemåde og stil er den snarest fra første halvdel af 1900-tallet. Det er vist det digt multikunstneren Karl Hansen Reistrup* skrev til til 150-års-jubilæet 1/10 1928.

nordfløj

Vinhuset
20/5 2007 kl. 8.41 © pelo

bygget 1855 for gæstgiver og vinhandler Michael Frederik Næsted hvis initialer ses på den ene kvist med byggeåret på den anden.

Kælderen med gotisk overhvælving fra sen middelalder, antagelig fra 1400-tallet, har givet anledning til vrangforestillinger om et tidligt Sct. Peders Kloster her og om hemmelige tunneler. 1456 nævnes en kælder under det daværende hus, men det er ikke nødvendigvis den samme. Kælderen er siden 1999 åben som restaurant.

21-årige Maren Hansteen købte gården 1754. Fra sin far, rådmand, vinhandler og postmester Mathias Hansteen havde hun arvet både penge og et kgl. privilegium: Eneret til at handle med vin og fransk brændevin i Næstved, bortset fra apotekeren der havde sit eget særlige privilegium. Altså blev gården vinhandel, Vinhuset. Navnet overførtes fra Riddergade 7 hvor faderen havde haft sin vinhandel. Snart efter giftede Maren Hansteen sig med Niels Lynge der ejede andre gårde i byen. Han fik 1766 privilegiet fornyet med tilføjelse af ret til at modtage rejsende. Han fik den ide at lade privilegiet følge gården. Det bevilgedes 22/5 1778. Det fornyede privilegium blev læst op på rådhuset 1/10 1778, siden regnet som hotellets fødselsdag.

Vinhandelen ser ud til at miste betydning til hoteldriften. De ældre ejere kalder sig vinhandlere, således stadig Næsted senior 1823, men 1840 kalder han sig gæstgiver og vinhandler, 1845 blot gæstgiver.