Justitsråd Wittes og Hustrus Stiftelse

Wittes Stiftelse, Farimagsvej 24
3/7 2008 kl. 10.31 © pelo

Farimagsvej 24, bygget 1905-07 for Justitsråd Wittes og Hustrus Stiftelse. Huset rummede 6 lejligheder med centralvarme og portnerbolig. 1996-97 blev huset renoveret med tilskud fra Næstved Kommune.

Justitsråd Iver Nicolai Witte* var postmester fra 1830-64. Han ejede en gård på Axeltorv. Hans datter Henriette Cathrine (d. 1904) giftede sig med Emil Theodor Fix, der med sin boghandel, nu Langes Boghandel, overtog huset på Axeltorv og lagde navn til både det og Fixvej i Markkvarteret. Da Henriette Cathrine var blevet enke, satte hun ved testamente sine afdøde forældre dette minde, der altså først rejstes efter hendes død.

Fundatsen bestemmer, at stiftelsen skal bestyres af postmesteren, sognepræsten og politimesteren. Dens Nyderinder skal være Enker og Døtre efter Postembedsmænd, Embedsmænd og Borgere navnlig i Næstved og denne Bys Omegn. Med hver plads fulgte et legat på 300 kr. pr. år.

Her tilbragte enker og frøkner af borgerskabet deres otium.

Wittes Stiftelse
10/10 2004 kl. 9.47 © pelo
Wittes Stiftelse
20/3 2003 kl. 10.09 © pelo