Wittusens købmandsgård

Wittusens købmandsgård, forhus
21/5 2002 kl. 10.47 © pelo

Brogade 2, kontor- og boligfløj, bygget 1849. 1833 købte købmand Christian Martin Wittusen den daværende gård på hjørnet, 1845 også naboejendommen t.v. Tilkøbet gjorde det muligt at erstatte de to forhuse med denne statelige nybygning i grundmur.

Brandtaksationen 1867 beskriver huset: indrettet til Værelser og Kammere, Kjøkken, Trappegang og Port med 5 Skorstene, 25 Kakkelovne 3 Confurer - skorstenspiberne er ikke bevaret. Det takseres til 18.600 rd., sidefløjen mod Møllegade indrettet til Værelser, Kammere, Pakhus og Port, med 2 Skorstene 8 Kakkelovne til yderlige 5.040 rd. Af udenhus bekvemmeligheder nævnes Locummer og En Post med Jernpumperedskab.

Da Hans Olsen Birksted* A/S 1928 havde købt gården satte selskabet Konsul Olsen Birksted A/S, senere "HANS OLSEN BIRKSTED A/S" midt på facaden under dekorationsbåndet.

Wittusens husstand 1850: 18 personer: 3 døtre, 2 handelsbetjente, 1 lærling, 3 tjenestekarle, 1 tjenestepige og husholderske, 4 andre tjenestepiger, 1 frøken guvernande fra København og 1 husjoumfru.

Wittusens købmandsgård, forhus
13/11 2001 kl. 12.07 © pelo

Da Næstved Kommune havde overtaget huset, erstattedes "HANS OLSEN BIRKSTED A/S" midt på facaden af Næstveds byvåben over porten, i Ib Wolffbrandts design fra 1963, udført hos Kähler.

Wittusens købmandsgård, forhus
30/9 2003 kl. 12.55 © pelo
Wittusens købmandsgård, for- og sidehus
20/5 2007 kl. 8.47 © pelo
Wittusens købmandsgård, sidehus
26/3 2002 kl. 8.58 © pelo
Wittusens købmandsgård, magasin
26/3 2002 kl. 8.59 © pelo

Brogade 2, kornmagasin mod Møllegade, bygget 1842 i grundmur med solide ydermure af de små flensborgsten. De skulle bære dæk (etager) med en anselig vægt på. Dækkene var af svært tømmer, lavloftede og kun forbundet med luger og stiger. Opr. var der ingen egentlige vinduer, kun åbne luger med skodder der kunne lukkes i dårligt vejr. Kornet skulle tørre i vinden, gerne med hjælp fra folk der kastede det rundt i gennemtrækken.

Det var ikke nogen let opgave at gøre sådan et hus anvendeligt for Næstved Kommune. 1982-83 begyndte man istandsættelsen. Der var indvielse 4/4 1986, også som markering af borgmester Svend Hansens 25-års jubilæum.

Wittusens købmandsgård, pakhus
26/3 2002 kl. 8.59 © pelo

facade mod Møllegade

Selvbevidst satte Wittusen sine initialer på facaden, som han også havde gjort to år før med sit første magasin i Karrebæksminde.

Wittusens købmandsgård, pakhus med korntørreri
10/5 2002 kl. 12.03 © pelo

gård

Korntørreriet t.v. beskrives sådan 1867: Tørreovn, 8 Kant, af en engelsk Construktion med Jernbjælker og Flisegulv, og med Tegltag, tilbygget litr. C (Gadelængen), taxeres til 5.000 rdl. Det er vist ikke klart om det indre er identisk med det anlæg vi kender fra en beskrivelse 1839: En ovn fra Skolelærer Rasmussens Industrie-anstalt i Assens, der kunne tørre 90-100 td. rug per døgn ved 45° C. Det er Næstveds eneste bevarede, i kornhandelstiden var der mindst et mere, i forbindelse med et nu nedrevet pakhus i Kompagnistræde. Aftrækket i taget er bevaret, men ellers er bygningen nu tømt og rummer husets hovedtrappe - meget belejligt for et hus født uden trapper.

I magasinets bagfacade ses de svære jernankre der sikrer trædækkenes hold i ydermurene.

korntørreri
14/8 2005 kl. 16.58 © pelo

korntørreri

Wittusens virksomhed

Kongen forsøgte at udnytte de stigende konjunkturer til gavn for Næstveds købmænd ved 1837 at tillade dem at anlægge magasinbygninger direkte ved havnen i Karrebæksminde. Året efter udarbejdede arkitekt Kretz en udstykningsplan for havnekommissionen. Wittusen var hurtigst, 1840 stod hans nye pakhus der. Det står endnu, med hans initialer på gavlen. Senere blev det restaurant kabyssen.

Wittusen blev byens matador

1893 lejede Wittusens Arvinger gården ud til Hans Olsen, 1908- Hans Olsen Birksted der 1880 havde etableret sin forretning med korn og foderstoffer m.m. i Bryggergården i Ringstedgade. Hans forretning var i begyndelsen mere beskeden. 1901 havde han blot en forvalter, en kommis og en gårdskarl.

1927 stiftedes firmaet Hans Olsen Birksted A/S, der 1928 købte gården af Wittusens arvinger. Firmaet specialiserede sig i tømmer og byggematerialer.

Trafikudviklingen skar tømmerpladsen over. Det gælder fra 1937/38 jernbanesporet til den nye havn, der også ses i billedets forgrund, og i endnu højere grad anlægget af Parallelvejen 1953-54, mere med den voksende biltrafik og udbygningen 1971-73. 1/9 1976 købte Næstved Kommune ejendommen til overtagelse senest september 1978. Birksteds tømmerhandel flyttede til Holsted Nord januar 1978. Efter en hurtig istandsættelse flyttede bygningsinspektoratet ind oktober 1978. De resterende bygninger har været gennem langvarige restaureringer ved Næstved Kommunes arkitekt Flemming Mejneche, delvis som beskæftigelsesarbejde eller led i faglig uddannelse.

2009 stod en udvidelse af den kommunale administrationsbygning færdig, forvaltningen flyttede derover, og ejendommen her blev solgt.