Brogade 9

ca. 1870
ca. 1870, NæstvedBilleder 2001,061

(Brotorv 9), hj. af Lille Brogade, nu Farvergade t.v. I baggrunden t.h. fører Brogade ud mod Storebro. På hjørnet poserer købmand Frederik W.B. (Beeken) med husstand.

Her var Broports accisebod. Accise var inden­landske vareafgifter, især consumption, afgift på varer der førtes ind i en købstad. Konsump­tionen blev afskaffet 1850/51 og Broport, bare en bom for Storebro, nedlagt.

Farvergade 9 og Brogade 9 var 1 gård indtil 1815. Farver Jacobsen ejede begge -1855.

Her var købmands­forretning med beboelse mindst 1834-1965, opr. en udløber af farveriet, nabo t.v.:

NT 24/4 1878
NT 24/4 1878

Brogade 6

ses t.h.: de 3 forhuse som avls­bruger og kollektør Carl O. Hansen 1871 erstattede med 2 grund­murede, indrykket til lige bygge­linje.

NT 1/5 1871
NT 1/5 1871
NT 5/5 1871
NT 5/5 1871

Godtgørelsen på 100 rd. tilstodes ham i byrådets måde 1/5.

Brogade 4

Brogade 4 1898/99
1898/99, E. Arnholtz, Næstvedegnens Arkiv, udsnit

blev i det væsent­lige stående i bindings­værk, kun fik forhuset grund­muret facade til gaden mellem 1810 og 1818 ved om- eller nybyggeri for bager Christian Lindholm eller hans enke. Sidehusene i bindings­værk kan følges tilbage til 1682, men har været ombygget flere gange.

Der var bageri o. 1736-1840:

Så var der købmænd 1844 - mindst 1949:

Senere:

Brogadehuset eller Slagter­gården blev revet ned 1991 og afløst af nuværende Brogade 6. Der var en del ind­sigelser mod ned­rivningen. Gård­miljøet var malerisk, men ejen­dommen var i dårlig stand, og forhuset var ingen pryd. Miseren, hvis der en, er mange års dårlig vedlige­holdelse snarere end kondem­neringen.

179a, gl 190a