Brogade ("Brotorv")


matrikelkort 1865, landinsp. C. Smith, Geodatastyrelsen, udsnit; N er kl. 1

Brogade 9

ca. 1870
ca. 1870, NæstvedBilleder 2001,061

(Brotorv 9), hj. af Lille Brogade, nu Farvergade t.v. I baggrunden t.h. fører Brogade ud mod Storebro. På hjørnet poserer købmand Frederik W.B. (Beeken) med husstand.

Her var Broports accisebod. Accise var indenlandske vareafgifter, især consumption, afgift på varer der førtes ind i en købstad. Konsumptionen blev afskaffet 1850/51 og Broport, bare en bom for Storebro, nedlagt.

Farvergade 9 og Brogade 9 var 1 gård indtil 1815. Farver Jacobsen ejede begge -1855.

Her var købmandsforretning med beboelse mindst 1834-1965, opr. en udløber af farveriet, nabo t.v.:

NT 24/4 1878
NT 24/4 1878

Brogade 6

t.h., opr. 2 gårde med 3 forhuse, lige inden for Storebro, var også velbeliggende til købmandshandel:

Længst t.h. var slagteri:

1805/06 købte brændevinsbrænder Hans Fr. Hansen begge gårde og slog dem sammen. Hansen boede her til død sidst i 1830'erne, så 2 generationer mere -1917. Enkefru Bine Hansen driver brændevin - mindst 1840 med sønnen Carl O. Hansen* som bestyrer. Brændevinsbrændere holdt kvæg og svin for at udnytte bærmen. Fra senest 1855 kalder han sig avlsbruger. Beskrivelsen fra 1867 minder da også om en landbrugsejendom med lo, lade og svinehus, heste- og kostald foruden en masse brænderiudstyr og egen brønd med to pumper. I sidehuset til Vinhusgade 2 drev han svineri. Senest 1868 blev han også lotterikollektør, idet han overtog klasselotteriet efter enkefru Knæckenborg*. Brænderiet lejede han ud

1871 forsøgte C. Hansen forgæves at leje brænderiet ud, men satte så udstyret til salg. De mindre brænderiers tid var ved at være forbi. Samme år erstattede han de 3 forhuse i bindingsværk med 2 grundmurede, indrykket til lige byggelinje.

NT 1/5 1871
NT 1/5 1871
NT 5/5 1871
NT 5/5 1871

Godtgørelsen på 100 rd. tilstodes ham i byrådets møde 1/5. Her ses hans nye sidelænge mod Suså med hjørne til Storebro:

Brogade 6 ca. 1910
ca. 1910 ?; starbas.net N-B 7618

Hansen udlejede også i sin nye gård en del købmandsforretning:

Brogade 4 1898/99
1898/99, E. Arnholtz, Næstvedegnens Arkiv, udsnit

blev i det væsentlige stående i bindingsværk, kun fik forhuset grundmuret facade til gaden mellem 1810 og 1818 ved om- eller nybyggeri for bager Christian Lindholm eller hans enke. Sidehusene i bindingsværk kan følges tilbage til 1682, men har været ombygget flere gange.

Der var bageri o. 1736-1840:

Så var der købmænd 1844 - mindst 1949:

Senere:

Brogadehuset eller Slagtergården blev revet ned 1991 og afløst af nuværende Brogade 6. Der var en del indsigelser mod nedrivningen. Gårdmiljøet var malerisk, men ejendommen var i dårlig stand, og forhuset var ingen pryd. Miseren, hvis der en, er mange års dårlig vedligeholdelse snarere end kondemneringen.

nr. 9: 179a, gl 190a
nr. 6: 178, gl. 185,184
nr. 4: 177, gl. 183