Næstved o. 1875

Brogade
Vinhusgade
skomagerræken 10
Skomagerrækken 8
Ringstedgade 7
Lundsteins gård
Møllegade 2, Kindhestegade 26-24
Ringstedgades Forlængelse 18-20
Axeltorv
og Torvestræde 2-4
Maglemølle

Trods mere end ½ arhundredes klassicisme og trods det iøjne­faldende men smalle moderne gennembrud 1852-56 forblev hoved­indtrykket det tradtionelle: overkalkede bindingsværkshuse i 1½ etage, brolagte gader med dybe rendestene og dynger af hestepærer.

dec. 2022