Næstved o. 1875

Bredstræde
Brogade
Vinhusgade
Hjultorv 9, Kindhestegade 1-3
skomagerræken 10
Skomagerrækken 8
Ramsherred 7
Ringstedgade 7
Lundsteins gård
Møllegade 2, Kindhestegade 26-24
Grønnegade 1
Kindhestegade 12
Kattebjerg 1
Sct. Mortensgade 5
Sct. Mortensgade 7
Grønnegade 6-8
Ringstedgades Forlængelse 18-20
Axeltorv
og Torvestræde 2-4
Maglemølle

Trods mere end ½ arhundredes klassicisme og trods det iøjnefaldende men smalle moderne gennembrud 1852-56 forblev hovedindtrykket det traditionelle: overkalkede bindingsværkshuse i 1½ etage, brolagte gader med dybe rendestene og dynger af hestepærer.

april 2024