Maglemølle

Maglemølle ca. 1870
ca. 1870, J.F. Busch, Dansk fotohistorie; set fra syd, måske fra Storebro

Næstveds vandmølle, antagelig kendt tilbage til 1135, tilhørte stadig Herlufs­holm. Ud over at male korn modtog den også vadmel til stampning. Den var nu stærkt forfalden og blev købt af det nydannede selskab Maglemølle Papir­fabrik der ville udnytte vandkraften, til over­tagelse april 1873. Endnu 3/5 1873 annoncerede møller E. Lundstein at Magle Mølle foreløbig vedbliver at formale Sæd (NA).

Ved folketælling 1870 boede E. Lundstein her ikke selv. Men det gjorde den 21-årige møllersvend Julius Lundstein, vist en søn af postholder Lundstein*, sammen med bl.a. 2 møller­lærlinge. Han gjorde sig 1872/73 selvstændig med den nye mølle i Lille Næstved.


Sorø Amts Landvæsenscommission 1867; Næstvedegnens Arkiv K 10.113; udsnit

Litt.:
J. Ingemann Pedersen: Susåen og Den Danneskjoldske Kanal; Historisk Samfund for Præstø Amt 1986