Ringstedgades Forlængelse 18-20

Ringstedgades Forlængelse 18-20
ca. 1912, postkort, udsnit, NæstvedBilleder TP,75,158

har jeg fulgt tilbage til 1781. 1827 havde forhuset 8 fag bindingværk, og stråtag som også sygehuset skråt overfor, endnu tilladt her uden for Ringstedport. Efter flere ændringer var det 1858 vokset til 2 forhuse, stadig i bindingsvæk, nærmeste gavl dog grundmuret. Ejeren beskrev det i en salgsannonce: Det mig tilhørende Leiehuus udenfor Ringsted Port, indrettet til 4 Boliger, med eller uden Have; samt et Stykke af det Huus jeg beboer, nemlig 16 Fag Forhuus, med Baghuus kan erholdes tilkjøbs .. H. Bruun (NA 16/3). Yderligere ombygninger 1885 og 1917. Hvornår den iøjne­faldende snoede skorsten kom til, har jeg ikke opklaret. Nedrevet ca. 1923.

Her var snedkeri 1801-83, -1842 ved Hendrik Bruun, så sønnen Hans Fr. Bruun (d. 1885)*. Han drev møbel- og ligkiste­magasin, Fru Cecilia Bruun f. Sorterup drev dame­skrædderi - død 1871/72 da datteren Elise Petersen, Købmagergade 15, arvede hånd­teringen. I husstanden indgik o. 1850-55 også svigermor, enkefru Christine Sorterup, f. Payngk (død 1858), tilflyttet fra hjørnet Øster­gade Ridder­gade. Bruun ejede og boede i gården - død 1885. Sviger­sønnen bødker­mester Johan Fr. Petersen overtog 1883 gården som han ejede men ikke boede i -1918.

Ejeren lejede ud, både til beboelse og erhverv

1923 købte tømrer­mester P.F. Christensen* henne i nr. 32 husene til nedrivning for nybyggeri. Det skete i etaper fordi lejlig­heder ikke måtte nedlægges før nye var færdige.

Da gasværket åbnede 1862 ansøgte Bruun vedholdende om forsyning, også med gadelys, men fik afslag af Hensyn til de paa­gjældende Bygningers Fjernhed (NA 29/9 1862), derefter henholdende svar (1870). Først da fysikus Knudsen* 1875/76 byggede sin villa inderst på den anden side af vejen, kom der skred i sagen. 1882 blev forsyningen forlænget ud til tvangs­arbejds­anstalten overfor og vel også hertil. I hvert fald var ønsket opfyldt da billedet blev taget.

I baggrunden møllen.

3, gl. 84, mrk 270