Farvergade 7

Farvergade 7 ca. 1900
vel ca. 1900, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 2007,272-05

Gården kan følges tilbage til 1682. Da var ejeren Christen Ledertoer der fik et stræde ned til Suså opkaldt efter sig. Han har vel været garver. Han lejede en del af gården ud til karreens første kendte farver, Niels Farfuer. Her var købmænd senest 1787 - 1852:

1852-53 købte H.N. Gottlieb* gården. Han kom fra København, var farmaceut og havde lært brygning hos selveste I.C. Jacobsen. Januar 1853 åbnede han bryggeri med bajersk øl. Trods hans kvalifikationer og annoncering:

Bryggeriet er indrettet paa samme Maade som de bedste Ølbryggerier i Hovedstaden, og da Øllets Tilvirkning skeer efter de samme Principper, som der, saa haaber jeg, at det Product, som jeg vil kunne tilbyde Publikum, i enhver Henseende vil kunne tilfredsstille.

slog øllet ikke an i Næstved, og efter et par år gik han over til kun at brygge hvidtøl. Han fattede interesse for det nymodens fotografi, åbnede atelier 1862 og bortforpagtede 1864 bryggeriet til bryggerne Mads Nielsen* og Anders Pedersen. Mads Nielsens Hvidtølsbryggeri blev 1913/14 overtaget af Bryggeriet Føniks og lukket 1917.

Gottlieb havde mere held med fotoatelieret der fortsatte til 1907, ved Gottlieb indtil 1879, Christian Christensen 1879-84, sønnen Peter Christensen 1883-88, Peter Emil Thorvald Heller 1888 - 1901 og Lone Christensen 1888 - 1907 da hun flyttede til Torvestræde 2. Fotograf Carl C. Nielsen boede her fra senest 1910, tilflyttet fra Vinhusgade 8; 1914 købte han gården. Året efter fornyede han 2/3 af forhuset. Den sidste tredjedel, t.v., med svalegang til gården faldt for sanering dec. 1971.

181ab, gl. 191