Østergade 1-5

Østergade 1-5 ca. 1870
ca. 1870, foto J.F. Busch*, Næstved Museum

Østergade 1

bagest, nærmest kirken kan med løbende ændringer følges tilbage til 1736. Fhv. købmand Wilken Hornemann (ca. 1721-91) ejede det og boede i det senest 1781 til død. 1796 købte Sct. Mortens Sogn huset og brugte det til skole. Lærer og organist Frantz H. Striboldt* boede her o. 1801. Skolen indgik hen ved 1830 i Den Danske Skole; Striboldt flyttede også derhen. Ved auktion 1828 købte prokurator Bertel Chr. Rye* huset. Han boede her, 1845 med kone, 7 børn og tjenestepige. 1847/48 blev han toldembedsmand i Store Heddinge og solgte huset her.

Enkemadam Karen Ægidius ejede og boede i gården 1852-58. Hun drev manufaktur-, mode- og broderiforretning. Modehandelen fortsatte til mindst 1880, 1867 - mindst 1880 ved madam Christiane Cathrine Lund, født Soldath, tilflyttet fra hjørnet Riddergade Torvestræde. Hendes mand, urmagermester Gustav E. Lund* fulgte med. Skomagermester Niels Christian Larsen boede her 1855 - mindst 1867. 1858 købte han gården af enkefru Ægidius. 1863 overtog han en eksisterende høkerforretning i kælderen, men han fortsatte skomageriet indtil 1867. Det fortsatte i det nye hus. Detailhandler Chr. Ludvig Gemynthe ejede gården 1869-. Han drev forretning her, familien boede i et sidehus med tjenestepige og logerende. 1880 byggede han nyt forhus.

Østergade 3-5

med frontispice var den maleriske Glarmestergården, et yndet motiv for malere og fotografer, genopført som kulisse på Dansk Arbejdes udstilling Den gamle By 1926 i grusgraven ved Teatergade.

Her var glarmesterforretning o. 1761-1880

1888 købte mægler C.F. Petersen* gården. 1888-89 ryddede han det hele, afstod en strimmel grund til kommunen til regulering af Kattebjerg og byggede nyt.

Ud for husets gavl, på hjørnet af Krumport stod Hestemøllen o. 1761-1836. Krumport kaldtes derfor også Hestemøllestræde. Omkr. 1787-1836 boede mølleren på den anden side, nu nogenlunde nr. 4-8. Møllen efterfulgtes af en offentlig brønd med pumpe. Den blev 1860 eller kort før flyttet lidt og fornyet af tømrermester Hoffmann* der også var brandinspektør. Andre bybrønde stod på Hjultorvet og Kødtorvet (Kirkepladsen ml. Vinhusgade og Kirkestræde). De blev stående en tid efter at vandværket var færdigt 1888 - ikke alle sluttedes straks til den den nye kommunale vandforsyning.

134, gl. 10(a)