Grønnegade 9
1968, starbas.net N-B 3255

Grønnegade 9

Kan ses tilbage til 1761. Ejerne

brugte det til udljening. 1761 var her 4 lejevåninger, o. 1787-91 værelser og rytterstald; 1787 boede her en rytter og 2 dragoner.

Grunden omfattede også nr. 11-25 og bagude den sump der var resten af Munkesøen, gradvis opfyldt med byens affald, Carl Hansen* udstykkede fra 1850 arealet, der blev bebygget af murer Jens Larsen*, der hen over sumpen anlagde Nygade. 1857/58 solgte Carl Hansen huset til murer Poul Nielsen Pohl. Han boede her til død 1891.

Her var værtshus

og detailhandel

Nedrevet 1969.

23, gl. 58(a)