Hjultorv 8, 1860
ca. 1870, starbas.net N-B 2539, udsnit

Hjultorv 8

Forhuset var 1761 nyt opbygt, vel for ejeren madame v der Lippe.

Premierløjtnant, senere ritmester, senere major Jens Funch boede her o. 1787 - 1801 og ejede gården senest 1891 - 1803. Sognepræst Nicolai Dahl ejede gården 1803-24. Her var høkerforretning med beværtning 1824 - 1874:

Skomagerne og smedene brugte værtshuset til lavshus. Lavsvæsnet blev ophævet 1862. 1869 startede en vognmand en Dagvognsbefordring mellem Nestved og Ringsted med afgang herfra; jernbanen der kom til Næstved året efter, gik ikke til Ringsted men over Haslev til Køge.

Christensen solgte 1874/75 gården til buntmager A.J. Michelsen* der straks rev den ned og byggede nyt.

243(a), gl. 132