Kattebjerg 13, Krumport 1

Kattebjerg 13, Krumport 1, 1865
J.F. Busch 1865, NæstvedBilleder TP,005, også postkort

kan med mindre ændringer følges tilbage til 1761, var som hele denne side af Krumport del af købmand H.H. Wittes*, så sønnen postmester I.N. Wittes* udlejningshuse. Blandt lejerne var senest 1845 sadelmagermester Hans Christian Friis Møller. Næstved Avis 4/11 1862: For at forebygge den Uorden, der finder Sted ved Gravning af Byens Sandbanke, har Communalbestyrelsen fundet det nødvendigt, at Sandgravningen for Fremtiden bliver Opsyn og Paaviisning undergiven ... Sadelmager Møller, der boer i Krumportstrædet, ved Opkjørslen til Sandbanken, er antaget til at føre Tilsyn. Møller boede her til sin død 1864, i avisen (27/10) sagde hans 11 børn farvel. Enkefru Nicoline Clausine Møller overtog opsynet med sandbanken; hun boede her stadig 1870.

1866 solgte enkefru Witte gården til genboen, skomagermester M.S. Møller*, der ejede flere huse i kvarteret. 1875 lod han den nedrive og erstatte af en ny i grundmur.

På modsatte side af Kattebjerg: baghuse til Østergade 1-5 .
I baggrunden Sct. Mortensgade 1-3, som stadig står, ombygget.

I ældre tid blev Kattebjerg tit kaldt bag St. Mortens Kirke.

77c, gl. 56