Møllegade mtr. 168

Møllegade mtr. 168
ca. 1890, NæstvedBilleder 79,493-014

Møllegade var længere i gamle dage. Havde huset stået længe nok, havde det måske fået nr. 18. Men det blev revet ned 1900/1901.

Huset kan med god sandsynlighed følges tilbage til 1682, ejer Jochum Rode, lejer Niels Tømmermand, med sikkerhed til 1761: Niels Giersing kobbersmeds rytter braqve, dvs. privat kaserne. Beboerne var lejere - mindst 1817.

Her var spinderi og væveri

Toldbetjent, senere pensionist Hans Henrik Rohlff med familie boede til leje senest 1850 - død 1863.

T.h. gavlen af Svendehjemmet fra 1883, nok revet ned 1953/54 da kommunen anlagde Parallelvejen.

detalje
detalje

1890 boede Leonhard Schnippers enke her (det er nok hende i vinduet) med sønnen, urmager Thorvald Schnipper (det er nok ham i døren) hvis kone Eleonora (det er nok hende i bageste vindue) bidrog med dameskrædderi, og en logerende. Her boede osse en skrædderfamilie, i alt 11 personer (det er nok skrædderen på trappen).

NT 24/10 1900
NT 24/10 1900

1900 solgte hans enke huset til Maglemølle der straks rev det ned.

gl. 174b