Ringstedgade 17

Ringstedgade 17 ca. 1900
ca. 1900, ukendt fotograf, original i Næstved Museum, TP,59,122

Forhuset stod ret uændret siden mindst 1761. Gården blev 1838 beskrevet i en auktionsplakat: 9 Fag til Gaden med Qvist over 3 Fag og Kjelder under 7 Fag, Bindingsværk med Tegltag indrettet til Værelser og Garveri, 15 Fag Udhuse samme Bygning, til Kamre, Stald, Brændehuus, Tørvehuus m.v. (NU 25/12, 27/9'39). Den lille frontispice var væk 1908; måske inspirerede den alligevel Offer Andersen og Tidemand-Dal til at bygge det nye forhus med gavlfacade ...

Læderhandler og garver, så spækhøker Mathias Salomon ejede og boede i gården 1817-39/40. Ejer 1840- var købmand Daase* overfor; han brugte den til tømmerlager som det ses over porten, og til udlejning. Ur- og instrumentmager Edvard Ahrentzen* begyndte her december 1869. 1874/75 flyttede han til sit nybyggede nr. 8.

Så blev her værtshus

Nedrevet 1915/16 for bil­forhandler Hans Offer Andersen*.

49, gl. 99