Engparken

Engparken, Engvej 18 og Marskvej 6-16
29/8 2005 kl. 12.41, © pelo

Engvej 18 og Marskvej 6-16, hjørnet af Grimstrupvej, 92 lejligheder på 1-3 værelser, bygget 1968-70 ved arkitekt Peter Karstensen for De Vanføres Boligselskab; tømrermester Christian Nielsen var hovedentreprenør. Den lokale afdeling af boligselskabet blev stiftet 1963, projekteringen begyndte året efter, og 1969 flyttede de første lejere ind, indvielse 28/8 1970. I fortsættelse af byggeriet opførtes et tilstødende plejehjem:

Marskgården

Marskgården
29/8 2005 kl. 12.32, © pelo

Marskvej 20-22, bygget o. 1972-75 ved arkitekt Peter Karstensen for De Vanføres Boligselskab. Plejehjem bestående af 3 boligblokke med center. Hver blok har plads til 24 beboere. Desuden dagcenter. 2010 blev der forsorgshjem i en del af bebyggelsen. I umiddelbar fortsættelse af plejehjemmet har Lejerbo bygget Egelund: 42 ældre- og handicapvenlige rækkehuse med kommunal visitation.