"Krydsen"

"Krydsen", Vordingborgvej 80
7/2 2008 kl. 12.04, © pelo

Vordingborgvej 80, hjørnet af Åderupvej, bygget 1933-34 for A/S Dansk Skovindustri. 18/7 1940 blev bygningerne ødelagt af en brand der kun lod 3 af hovedhallens cementbuer stå tilbage. Ved genopbygningen samme år blev der støbt 7 nye buer af jernbeton ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* der også stod for en udvidelse 1942. Huset er også ændret siden.

Bygningerne står nu tomme og er i forfald.

A/S Dansk skovindustri var dannet af en kreds af godsejere med kaptajn J.E. Lassen, Bækkeskov, som formand. Ing. E.J. Holm* var direktør 1935-60. Krydsfinerfabrikken eller Krydsen som kom til at hedde i daglig tale, begyndte i december 1933. 1934 beskæftigede den 100 - 120 mand (SS-D 23/3), samme år blev den ramt af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, 1935 gik den konkurs og måtte rekonstrueres med kommunal støtte. Senere samme år sagde indenrigsministeriet stop for flere kommunale lån. 1936 var arbejdsstyrken oppe på 130 mand. 1939 var fabrikken igen konkurstruet. 1940 fulgte så storbranden, derefter alvorlige brande 1963 og 1968. Alligevel forblev den en stor arbejdsplads: 1940 ca. 170, 1944 ca. 180, 1969 ca. 200. Senest 1965 hed den Krydsfinerfabrikken Vedex. 1969 indstillede bestyrelsen likvidation, men lukningen trak ud til 1974. Huset rummede så diverse erhvervsvirksomheder. Nu er bygningerne byens skammeligste industriruin.

23/10 og 1/11 1943 blev fabrikken udsat for mislykkede sabotageforsøg, udført af en københavnsk gruppe der fejlagtigt mente at den arbejdede for Værnemagten. Herefter fik fabrikken tysk bevogtning og kaptajn Lassen måtte acceptere en tysk ingeniør på virksomheden og arbejde med tyndt finér til tyske flyvemaskiner. 5/11 1944 gentog en lokal modstandsgruppe forsøget, igen uden held, men 18/12 lykkedes det at sprænge en del af bygningen og standse produktionen. Det vakte ikke glæde i byen at arbejderne blev arbejdsløse lige op til jul.

forfald og hærværk

Vordingborgvej 80, 2023
Søren K. Svendsen © 18/2 2023, udsnit
Vordingborgvej 80, 2024
Søren K. Svendsen © 5/2 2024, udsnit
6gv Åderup