Brogade 1
7/8 2005 kl. 17.10 © pelo

Brogade 1

1889 forfornyede melhandler Anders Jørgensen* i hjørnehuset t.v.. Han havde 1868/69 det daværende hus, 1½ etage bindingsværk af købmand Daniel Jacobsens enke Lene f. Hartmann. Nu fornyede han det, i Stil med hans 2-Etages Ejendom paa Hjørnet af Brogade og Vinhusgade (NT 10/11 1888) - næsten ens frontispicer kædede de to forhuse sammen. Bygherrens arving, tømrer Niels Chr. Jørgensen boede her stadig 1939.

Her boede arbejderfamilier

Men her boede især mindre næringsdrivende, især i kælderen og stuen, vel med værksteder i gården.

Omkr. 1870-1925 klejnsmedje, forsat fra det tidligere hus i det nye hus i kælderen

1897 - 1929/30 sadelmageri i kælderen

Senest 1921 - 1941/42 i stuen tøffelmager Ludvig Hansen der blev boende som aldersrentenyder - mindst 1948.

1919 - mindst 1960 i stuen bødker Thorvald Christensen (1885-1971) der boede her med familie og en logerende, tilflyttet fra Ll. Næstved

1936/37 - 1966 var her damefrisørsalon, fraflyttet til nabohuset t.h.

NT 10/11 1888
NT 10/11 1888

Bygningsloven havde regler om forhold mellem bebygget og ubebygget areal. Byrådet anbefalede rutinemæssigt dispensation, med eller uden tågede begrundelser. Ministeriet fulgte byrådet.

192, gl. 180