Hjultorv 8

Hjultorv 8 ca. 1892
ca. 1892, postkort

Buntmager, direktør i Industri- og Sparebanken A.J. Michelsen* købte 1874 gården af høker og beværter Christensen, lod forhuset forny 1875 (bindingsværk til grundmur) og 1883 (fra 1 til 2 etager). Han flyttede straks hertil fra Vinhusgade 13 og boede her stadig 1906, på 1. sal med familie og tjenestepige. 1908 overdrog han gården til sin datter Anna Lundstein.

T.v. var der Urtekram-, Material- og Farvehandel

T.h. var der mode- og manufakturforretning

Hjultorv 8 ca. 1930
ca. 1930, postkort, udsnit

Butiksfacaden blev moderniseret.

1921 måtte frk. Alpha Elmers, senere fru A. Elmer Andersens, bog- og papirhandel forlade Hjultorv 5 overfor til fordel for en udvidelse af Johs. Clausens* forretning. Hun flyttede den herover, i midten. 1934 solgte hun den til Svend Olsen.

Gården blev revet ned 1936 og erstattet af Industribankens nybygning. Forud gik

et mageskifte

Midt i 30'erne planlagde Industribanken at ombygge sit hus, nr. 10. Så fulgte et lidt kringlet forløb: Sparekassen i nr. 12 købte 1935 gården her af Industribankens fhv. direktør Fr. Schade*, og de to pengeinstitutter byttede gårde. Sparekassen ombyggede bankens tidligere nr. 10 til butikkerne her og til midlertidige lokaler for banken, hvorefter nedrivningen af gården her begyndte i slutningen af april 1936.

243(a), gl. 132