Kindhestegade 4, 1935
1935, starbas.net B7416

Kindhestegade 4

bygget 1888 for skomagermester Emil Ljungberg* der havde overtaget gården efter sin far, gartner Peter Ljungberg (d. 1890). Emil Ljungberg sad i byrådet i 1880'erne, var bankdirektør (: -bestyrelsesmedlem) o. 1901-06. 1901 solgte han huset, men han boede her til sin død 1910.

1883 købte han et garveri i Ringstedgades Forlængelse af H.T. Schmidts konkursbo. Det overdrog han til sønnen Chr.A. Ljungberg der siden gik konkurs. Far Emil havde kautioneret og blev derfor 1910 ramt af personlig konkurs; det samme gjaldt svigerfaderen, murermester P. Hansen*, også medlem af Næstveds håndværkeraristokrati. Ingen af dem overlevede det.

P. Ljungberg videreførte skomageriet senest 1891 til konkurs 1898, 1898 - 1913 fulgt af A.Th. Hansen, tilflyttet fra Ny Østergade (nu Kattebjerg).

Senere:

Huset blev revet ned 1972 for Irma der brugte tomten til indkørsel og parkering indtil nybyggeri 1986-87.

149, gl. 112