Kindhestegade 24
26/3 2002 kl. 9.11 © pelo

Kindhestegade 24

bygget 1931 ved arkitekt L. Beldring for Lundstein efter nedrivning af en del af dennes gård.

Senest fra 1975 indgik huset i autoforhandler (VW) Per Nielsens ejendomme sammen med nr. 18-22. 1978 blev forretningslokalet udvidet mod gården ved arkitekt Fl. Hansen, i beg. af 1980'erne blev facaden mod gården ændret som led i ombygning af hele husrækken nr. 18-24. Det nybarokke mansardtag har antagelig smittet af på nabohusene.

bagside
24/3 2002 kl. 17.42 © pelo

159, gl. 120a