Købmagergade 2

Købmagergade 2
31/7 2003 kl. 8.36, © pelo

hjørnet af Sct. Peders Kirkeplads t.h.), bygget 1882 ved arkitekt Fr. Wilsbech* for overretssagfører Beyer* der 1877 havde købt den tidl. gård af fru Engberg, enke efter ejer af Grevensvænge, Ludvig Severin Engberg, og ejede gården - 1900.

1881 nedrev Næstved Kommune ikke kun latinskolen, men også friskolens hus, kaldet Mester Hanses Gård. Det havde fælles gavl med det tidligere forhus her. Beyer fik efter forhandling med kommunen reguleret skellet mod skolen og byggede så det nye hus.

Her var sagførerpraksis 1877/78-99

Omkr. 1901 boede manufakturhandler Viggo Friis til leje her. Han drev Vett & Wessels Udsalg, Axeltorv 3. Hans husstand bestod foruden familien af en direktrice for systuen, 2 kommiser, en lærling, 2 tjenestepiger og en logerende løjtnant.

Etatsråd, landstingsmand, assurancedir. Hans V. Tolderlund* ejede huset 1900 - 1918 og boede her, tilflyttet fra Østergade 3, 1901-18 da han flyttede fra Næstved, 1906 og 11 med 2 tjenestepiger, 1916 med stuepige og kokkepige.

Siden 1918 er her Sct. Peders Kirkes præstegård, tilflyttet fra nabohuset (t.v.). Sognepræst Christian Knudsen boede her med familie og tjenestepige - 1932/33, derefter provst Pauli Valdemar Joensen 1933-66.

296, gl. 225a