hjørnet ca. 1909
ca. 1909, postkort, udsnit

Ramsherred 16, Sct. Mortensgade 8

8 lejligheder plus forretninger, bygget 1907 for trikotagefabrikant L.P. Petersen*. Oprindelig havde det skråt afskårne hjørne to fine altaner med smedejernsgitter, der går igen på krydsets tre andre hjørner: 8 lejligheder plus forretninger, bygget 1907 for trikotagefabrikant L.P. Petersen*. Oprindelig havde det skråt afskårne hjørne to fine altaner med smedejernsgitter, der går igen på krydsets tre andre hjørner:

hvorved der skabtes en fin harmoni.

L.P. Petersen, Uldstrikkeren, havde forretning i Torvestræde 8. Han købte stedet her af det konsortium der kort før havde købt det af enkefru Rodings* dødsbo. I trappeopgangen anbragte han en mosaik med advarslen Vogt dig for stærke drikke og flyttede fra Krumport 5 til 1. sal her hvor han boede 1911 med familien, en strikkerske og fem logerende. 1911 byggede han Ramsherred 6 og flyttede derhen.

NT 30/10 1907
NT 30/10 1907

I hjørneforretningen:

T.h. mod Sct. Mortensgade drev L. Louens iskonditori 1925 - 1933, fraflyttet til Grønnegade 5.

På 2. sal mod Ramsherred (t.v.)

Ramsherred 16, Sct. Mortensgade 8
1/7 2008 kl. 16.00, © pelo

Altanerne blev afløst af en karnap, påbygget engang efter 1935, rimeligvis ved en ombygning 1937 for købmand og fabrikant P. Larsen der 1937 købte gården af L.P. Petersen. Enkefru Agnes Larsen ejede stadig huset 1965.

NT 24/10 1907
NT 24/10 1907

T.v. mod Ramsherred:

De to lokaler blev lagt sammen til Ramsherreds Bodega 1986, december samme år efterfulgt af Step Inn. Da Knudsens Læderhandel lukkede 1991, flyttede det over Sct. Mortensgade og afløstes af Cheers her.

Ramsherred 16, Sct. Mortensgade 8
21/5 2002 kl. 19.21, © pelo

Den senere påbyggede karnap skygger for denne tympanon, så man må lidt på afstand for at se den og have kikkerten frem for at læse bygherren L.P. Petersens og fru Maries initialer og opførelsesåret. Ved en istandsættelse 2007 blev initialerne opmalet som J.J. - M.P.

88g, gl. 47b