Ramsherred 25

Ramsherred 25
1/7 2008 kl. 15.59, © pelo

hjørnet af Grønnegade (t.v.), mursten med gadefacader i nybarok stuk, bygget 1911 for sadelmagermester Jakob Hansen* der købte stedet af Konsortiet. For første gang indeholdt byggetilladelsen (2/6) et fremtidskrav: Andrageren forpligtede sig til, naar Kloakforholdene i saa Henseende er i Orden heri Byen, at indlægge W.C. i Gaarden og i Samtlige Etager. Enden var nær for latriner, i det mindste ved nybyggeri.

NT 15/6 1911
NT 15/6 1911

Bygherren; Aakerbergs Eftflgr., flyttede hertil fra Sct. Mortensgade 6. Han døde 1914, hans enke kort efter. 1915-18 var ejeren et konsortium: ølhandler Christoffer Madsen* og konsul Sabra*. De brugte huset til udlejning:

89(c), gl. 47a