Næstved Tidende

Ringstedgade 13
Sjællandske Medier

Næstved Tidende
25/5 2006 kl. 10.07 © pelo
Næstved Tidende 1935
postkort 1935

bygget 1898-99 ved arkitekt G.E. Andersen* for redaktør Regnar Petersen*, Næstved Tidende. Johs. Jørgensen murede, Kähler leverede facadekakler. 1934-35 moderniseredes facaden i tidens funkisstil: dobbelte neonrør, der om aftenen indrammede den i rødt og grønt lys, og et elektrisk ur, specielt konstrueret med lysende visere. Forretningsfacaden blev igen ændret 1956 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*. Neonbogstaver og baldakin beholdt facaden indtil en restaurering 1990-91. Forretningsfacaden er tilbageført til arkade 2001-02 samtidig med ombygning af baghusene, i takt med trykkeriets vækst udvidet flere gange.

Næstved Tidende videreførtes af C.V. Petersens* Sønner, redaktør 1884- Regnar Petersen* og bogtrykker Victor Petersen*, der byggede nyt og flot her, dengang med redaktion på førstesalen. 1917 overgik bladet til et bredt aktieselskab. Tidligere landbrugskonsulent H.P. Olsen var redaktør 1912-43, cand.jur. Asger Olsen 1943 - død 1973. Oplands- og landbrugsstof fyldte godt i spalterne, men Tidende blev også førende med købstadens lokalstof. Tidende konkurrerede fra starten med Næstved Avis, fra 1899 også med Sydsjællands Social-Demokrat, fra 1906 også med det radikale Sydsjællands Venstreblad. Det er det overalt udbredte firebladssystem. Fra 1905 havde Danmark et firepartisystem, og kort efter havde hvert parti etableret sin partipresse. Alle større byer havde 4 aviser så at man hver aften - provinsbladene udkom sidst på eftermiddagen - kunne blive bekræftet i sin opfattelse. Systemet faldt sammen o. 1960. De svageste aviser måtte lukke. Tilbage blev én lokalavis for alle, omnibusavisen. Prisen var en partipolitisk og ideologisk affarvning. I Næstved som i mange mellemstore provinsbyer vandt Venstre-avisen. Næstved Tidende udsendte også lokaludgaverne Præstø Avis, Østsjællands Tidende, Møns Tidende og Vordingborg Dagblad. 1986 overtog den Sjællands Tidende i Slagelse, pr. 1/1 1990 lagt sammen som A/S Sjællandske Dagblade. I 90'erne opgav virksomheden sit trykkeri der tidligere havde en betydelig accidens. Avisen trykkes nu hos Rotationen A/S i Nykøbing F. Fra april 2002 udkommer avisen om morgenen. Sept. 2002 markerede virksomhed den nye elektroniske tidsalder ved at skifte navn til Sjællandske Medier. Okt. 2005 blev avisen til Sjællandske og gik i tabloid. Den udkommer i 6 lokaludgaver (Næstved, Slagelse, Vordingborg, Sørø, Faxe og Kalundborg).

Sidst i 1899 (byrådets tilladelse 7/9 1899) opstilledes en minikiosk foran hjørnet t.v. Efter ombygningen i 1935 åbnede avisen Læse- og Telegramhal i midten. T.v. var der N.T. Kiosken 1956 - mindst 78, i 60'erne med rejseafdeling.

NT 16/7 1904
NT 16/7 1904

Fra starten var der plads til en eller to butikker

Næstved Tidende
8/9 2004 kl. 12.11 © pelo

facade

Kähler

I lejligheden på 2. sal her

I tagetagen senest 1921 - 1947/48 bladets kusk, senere chauffør Jens Peter Sørensen med familie.

På 1. sal, ved siden af bladets ekspeditionskontor, var der sagførerpraksis med bolig 1899 - 1910, først Marcus Mathiesen, tilflyttet fra Købmagergade 2 , fraflyttet til Ringstedgade 2, Hjultorv 12, 1904 nyetablerede Anders Petersen, fraflyttet til Jernbanegade 4 . Overlæge ved sygehuset Henrik Køster boede her o. 1915-25. vist med privatpraxis, fraflyttet til Ringstedgade 29.

1/9 1898 behandlede byrådet en ansøgning fra Regnar Petersen om i sin under Opførelse værende Ejendom i Ringstedgade at maatte lade anbringe et Vandkloset med Afløb til Byens Kloak. Men Sundhedskommissionen .. maatte paa det bestemteste modsætte sig Andragendet, alene af Hensyn til, at Byens Kloak havde sit Udløb ved Storebro. Man kunne kun tilbyde ham at anbringe en lukket beholder på egen grund, der skulle godkendes af myndighederne, vel omtrent det man snart efter kaldte en septiktank. Her fortaber historien sig, men det sandsynlige er nok at redaktøren ikke nåede at få del i wc'ets bekvemmelighed der først kom med kloaksystemets opdatering 1912-.

Næstved Tidende
14/9 2002 kl. 11.28 © pelo

47, gl. 101