Sct. Mortensgade 11
28/10 2005 kl. 13.12, © pelo

Sct. Mortensgade 11

bygget 1934-36 ved arkitekterne Jens Ingwersen & Jørgen V. Jepsen for KTAS. Den lokale arkitekt Johs. Tidemand-Dal var konduktør, hovedentrepriserne gik til murermestre Aagaard & Larsen og tømrermester F. Nielsen. Juni 1934 blev det tidligere hus revet ned, oktober samme år var der rejsegilde, oktober 1935 var huset stort set færdigt, men det blev først indviet 20/5 1936, idet telefonnettet først skulle omlægges hvorved de sidste luftledninger blev gravet ned.

Kampestensfundament, udvendig granittrappe, munkesten, trappegavl og jernbogstaver som murankre pegede bagud, nyklassicistisk bagside og sidehus i mindre grad, teknikken endnu mindre:

KTAS, nu TDC, flyttede telefoncentralen hertil fra lejede lokaler Ramsherred 15, 1. sal. Natten til 21/5 som var Kristi Himmelfart, omstillede 14 vagthavende telefonistinder Næstveds 1450 abonnenter umærkeligt i løbet af 10 minutter. Næstved Tidende 20/5: Samtidig gennemfører Selskabet den lille Reform, som forlængst er gennemført ved Hovedstadens Centraler, at ordet "klar" fra Centralen ved alle lokale Opringninger bortfalder.

Som i det tidligere telefonhus blev der også her en lejlhed til forstanderinde frk. Marie V. Fog (f. 1885) der fortsatte -1955. Centralen blev automatiseret 15/3 1961. Da blev 85 telefonistinder afskediget, og forhuset her blev almindelig beboelse.

ct. Mortensgade 11, kvist
19/11 2001 kl. 14.06, © pelo

Baghus (ikke vist), også Ramsherred 12, i etaper 1951-72 efter tegning 1949 af samme arkitekter. Sidste etape var påbygning af baghusets 3. etage. 1980-82 fulgte fløjen Ramsherred 8-12.

94b, gl. del af 45,46