Torvestræde

Torvestræde 1898/99
1898/99, ukendt fotograf, starbnas.net B.10304-06

De to ensartede hjørnehuse

dannede en harmonisk indgang til Torvestræde indtil 1927/28. Et lignende hus står stadig i Riddergade 8.

Torvestræde 10

hjørnet af Riddergade (t.v.). Købmand C.F. Petersen* erhvervede 1854 den store gård i bindingsværk ved at gifte sig med ejeren enkemadam Trine Fleisner f. Svendsen. Han genopbyggede den efter en brand 1867, i reduceret omfang idet Næstved Kommune benyttede lejligheden til at købe en del af grunden for at gøre Torvestræde bredere. Brandtaksationen 23/8 beskriver det som 45 fag mod gaden og 31 fag mod gården, 1 etage, grundmur og tegltag. 21/12 præciseredes indretningen: værelser, butiker, kamrer, køkkener og spisekamre, 7 loftsværelser, 7 skorstene, 18 kakkelovne, 5 komfurer.

I hjørneforretningen var der urtekram - 1900:

1867 annoncerede C.F. Petersen: I min ny opførende Bygning paa Hjørnet af Riddergade og Torvestræde bliver tilleie fra October Flyttedag d.A. 2 større og 3 mindre Boutikker med tilhørende Beboelsesleiligheder (NA 24/6)

Bagved langs Torvestræde var gårdens have. 1861 solgte Petersen det meste af den til sin lejer, isenkræmmer C.R. Roding. Han byggede 1866 sin gård der. Gavlen ses på billedet.

Gavlhuset foran Rodings gård var en del af hjørnegården. En annonce i Næstved Avis 25/4 1867 nævner det lille Sted i Torvestrædet imellem Købmand Petersen og Isenkræmmer Roding*. Et kommunalt opmålingskort 1877 (nedenfor) viser en fritliggende længe med gavl mod gaden, en del af C.F. Petersens gård (nr. 10). Skiltet siger Næstved Uldvare- & Garnforretning. Her havde L.P. Petersen*, Uldstrikkeren, forretning og bolig, tilflyttet fra Farvergade 1892 da han reklamerede: Støt Nestved By! Kjøb danske Varer hos mig. Mit Strikkeri beskæftiger nogle og tredive Mennesker. Stort Oplag i alle Trikotagevarer.

1896 overtog Petersens svigersøn, købmand Niels Hansen*, Brotorv, gården. På den åbne plads bag gavlhuset havde han udstilling af gravmonumenter. 1901 rev han huset ned og byggede det nye nr. 8 hvor Petersens forretning fortsatte, privaten flyttede til hans nybyggede Krumport 5.

Torvestræde 15

1871/72 købte bomuldsvæver Asmus Lau* gården af den døende malermester Stroheckers* værge, lod det gamle forhus rive ned og byggede nyt, færdigt april 1872. Han havde også gang i noget byggeri 1879, så måske fik hans nye forhus først da sit fulde omfang. Lau valgte samme stil som genboen, mægler C.F. Petersen, havde brugt overfor i 1867, inklusiv skråt hjørne, så at de to huse dannede en harmonisk indgang til Torvestræde. 1907/08 udskiftede Lau de traditionelle vinduer med store moderne butiksruder, 1911/12 tog han skridtet fuldt ud og erstattede murværket med Jerndragere og Jernsøiler. Til gården hørte en have bagude langs Torvestræde. Her byggede Lau 1907/08 det nye nr. 13.

Lau flyttede 1871/72 hertil fra Hjultorv 6. 1874 averterede han: Nogle flinke Børn over 10 Aar kunne faae stadig Arbeide hos Væver A. Lau (NT 24/8). Han kaldte sig efterhånden også fabrikant. Hans forretning ses nærmest hjørnet. Han lukkede virksomheden 1907 efter 49 år. 1908 overdrog han gården til sine 6 døtre, han boede her til død 1913, hans døtre ejede gården til 1953.

Andre forretninger mod Torvestræde:

Fra senest 1932 drev guldsmed Wolmer Jørgensen forretning her. Han var begyndt 1922 i Fixhus og var i 1927 flyttet til Ringstedgade 7, så hertil. - 1936/37 beholdt han forretningen i Ringstedgade hvor han også boede, derefter var privaten i Ramsherred 6. Efter overtagelse også af den tidligere skoforretnings lokale kunne Guld-Wolmer 1939 reklamere med 4 Vinduer, 1948 med Danmarks længste Guldsmedefacade. 1953 købte han gården, 1956-57 byggede han nyt.

Se også facade mod Sct. Mortensgade.

Torvestræde 9-13 er udstykket fra hjørnegården:

Dermed var Torvestræde fuld bebygget.

hjørnet Riddergade Torvestræde

Kontantforretningen
ann. i NT 12/4 1908

Manufakturhandler Søren Jensen fra Slesvig grundlagde 1900 i Bolwigs* tidligere hjørne Kontantforretningen, et nyt koncept der tilbød lavere priser til gengæld for kontant betaling i stedet for det dengang udbredte system med løbende kredit. 1912 solgte han til Hans Asmussen (1886 - 1826). 1926-30 var indehaveren Johannes Jørgensen. Der er stadig manufakturhandel i lokalet i dag.

Torvestræde 1877

kort 1877
1877 landinsp. J. Jørgensen, NæstvedBilleder K85F

var endnu ikke fuldt bebygget.

nordsiden står

Mellem nr. 9 og nr. 15: 2 haver, 1 til hver. De blev bebygget:

sydsiden var alle matrikler bebygget, men forhusene hang endnu ikke sammen. Gavlhuset nr. 8 (ovenfor) hørte til hjørnegården(matr. 105). Ejeren 1896- købmand Niels Hansen*, Brotorv, erstattede det 1901 med et nyt hus til Næstved Ny Apotek, fra 1939 Svane Apotek.

nr. 10: 105(a), gl. 36(a)
nr. 15: 100, gl. 40(a)