Torvestræde 3
8/9 2002 kl. 9.49 © pelo

Torvestræde 3

Tissot begyndte 1880 i Hornemanns Gård som Chr. Fugledes* Eftflg.. 1895 købte Tissot gården her, 1896 flyttede han herhen med Herre-Ekvipering & 1ste Klasses Skrædderi, og Fuglede overtog igen forretningen på Axeltorv. Skiftet foregik næppe i fuld gensidig forståelse, som annoncer i Næstved Tidende 1896 lader forstå:

NT 1/8 1896
NT 1/8 1896
NT 19/8 1896
NT 19/8 1896
NT 24/10 1896
NT 24/10 1896

Omkr. 1906-09 havde Tissot også værksted i et baghus til det daværende Vinhusgade 9. Han boede oven på butikken, 1911 med familie - sønnen var kommis - lærling og 2 tjenestepiger. 1921 solgte Tissot forretningen, men blev boende ovenpå -1931/32 og ejede gården - død 1936. Jean Tissots Eftf. fortsatte til 1930.

Svend Pedersen & Co. videreførte E. Larsen Demuths* bog-, papir- og musikhandel i Fixhus fra 1925 - død 1948. 1930 flyttede han forretningen og privaten hertil, stadig med Johs. Neyes Udsalg. 1948 blev den overtaget af E. Werner Hansen. Den lukkede 1954. Samme år flyttede Axeltorvets Farvehandel hertil fra Satterups* gård. 1/5 1973 blev den omdannet til KR Legetøj, Næstveds første selvbetjeningsbutik for legetøj, lukket maj 1995. Her blev igen boghandel januar 2005 da Langes Bog & Idé flytte herhen fra nr. 13, nu ikke Demuths men Fix'* efterfølger, også med oprindelse i Fixhus.

Torvestræde 3
4/9 2001 kl. 11.29 © pelo

Parfumeriet La Boutique t.h. går tilbage til mindst 1909 som Sæbefabrikernes Udsalg drevet af Sæbehuset A/S, senere Schous Sæbehus. Ved kædens likvidation overtog den hidtidige bestyrer Hanne Cordes forretningen april 1975. Forretningen lukkede 2020.

Tak til Finn Heikamp
262, gl. 36c